Corporaties waren nog nooit zo rijk, maar voldoende nieuwbouw gaat (weer) niet lukken

22 februari 2024

Woningcorporaties dreigen de vastgestelde nieuwbouwdoelen niet te halen, zo waarschuwt de toezichthouder, ondanks hun momenteel gunstige financiële positie. De Autoriteit Woningcorporaties concludeert dat de beoogde 250.000 sociale en 50.000 middenhuurwoningen tegen 2030 mogelijk niet worden gerealiseerd.

Financiële druk en regulerende rol van de overheidRijksvastgoedbedrijf krijgt nadrukkelijke rol bij woningbouw

Hoewel corporaties financieel gezond zijn, worden ze geconfronteerd met stijgende rentetarieven, hoge bouwkosten en een beperkend huurprijsbeleid. De toezichthouder dringt aan op een landelijke standaard voor sociale kavelprijzen en betere ondersteuning vanuit de overheid om de grondposities van bouwprojecten te waarborgen.

Kritiek op beleid en gebrek aan concrete afspraken

De corporaties worden bekritiseerd vanwege hun gebrek aan concrete en meetbare prestatieafspraken, wat de realisatie van nieuwbouwprojecten bemoeilijkt. Ook het recente beleid, zoals de startbouwimpuls, wordt als onvoldoende effectief beschouwd.

Minister De Jonge houdt vast aan ambitieuze doelen

Demissionair minister Hugo de Jonge erkent de uitdagingen en benadrukt de noodzaak om vast te houden aan de ambitieuze doelen, ondanks de tekorten en demografische druk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken voorziet een tekort van 5,1 miljard euro bij corporaties tot 2030.

Corporatiekoepel Aedes ondersteunt de bevindingen van de toezichthouder en benadrukt de noodzaak van actie, zowel op nationaal als lokaal niveau, om de bouwachterstand in te lopen en de woningtekorten aan te pakken.

Bron: cobouw.nl