Coronacrisis veroorzaakt vertraging bij de behandeling van bouwaanvragen

16 april 2020

De Aannemersfederatie Nederland en de NVB Bouw luiden de noodklok. De behandeling van bouwvergunningen stagneert vanwege de coronacrisis. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste werken veel ambtenaren van gemeenten momenteel thuis. Doordat er minder overleg is wordt de ambtelijke voorbereiding van de behandeling van de aanvragen vertraagd. Daar komt nog bij dat de rechtbanken niet werken, met uitzondering van dringende zaken. Beroepsprocedures vanwege bouwaanvragen worden daardoor niet behandeld en lopen grote vertraging op.

Nog meer tegenslag voor de bouwsector

De bouwsector had al te kampen met flinke tegenslagen vanwege de stikstofmaatregelen. Nu daar de coronacrisis bovenop komt die bouwprojecten nog verder vertraagt kunnen grote verliezen nauwelijks nog uitblijven. Advocaten klagen dat beroepsprocedures niet kunnen plaatsvinden omdat de rechtbanken stil liggen. Ook de Raad van State behandelt geen zaken die niet urgent zijn. Dit geeft ernstige vertragingen en daardoor dus nog meer financiële tegenslag voor de sector, die het toch al moeilijk heeft. Daarnaast komt de doelstelling van 75.000 nieuwe woningen per jaar natuurlijk ernstig in gevaar.

Coronacrisis veroorzaakt vertraging bij de behandeling van bouwaanvragen

Bouwend Nederland doet oproep aan gemeenten

Bouwend Nederland doet in een brief op 20 maart 2020 een dringend beroep op de gemeenten om de behandeling van bouwvergunningen op  gang te houden. Er werden al te  weinig nieuwe bouwlocaties aangewezen waardoor er minder kan worden gebouwd. Nu door de coronacrisis veel werk blijft liggen, vreest Bouwend Nederland voor de situatie over enkele maanden, als een deel van de projecten die nu nog lopen zijn afgerond. Hoe lang de vertraging in de afgifte van vergunningen en de behandeling van beroepszaken nog gaat duren is nu nog niet bekend. Eind april worden bepaalde maatregelen misschien versoepeld. Maar dit wordt pas rond 21 april 2020 duidelijk.

Bron: Het Financieele Dagblad