Corona zorgt voor sterke groei van vertrek uit de Randstad

9 maart 2021

De trek vanuit de Randstad lijkt niet meer te stoppen. Verhuizen vanuit de Randstad naar andere delen van Nederland is door de uitbraak van corona nog verder toegenomen. Deze trend was al gaande voordat Covid-19 van grote invloed werd op het maatschappelijk leven, maar het heeft er wel voor gezorgd dat nog meer mensen op zoek gaan naar een woning in andere delen van Nederland. De voornaamste beweegredenen: meer ruimte voor minder geld.

Meer thuiswerken drijft mensen weg uit de Randstad

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn duidelijk: De trek vanuit de Randstad is duidelijk zichtbaar. Vooral stellen zonder kinderen en 30-plussers kiezen ervoor om neer te strijken in een andere provincie. Doordat er meer thuis wordt gewerkt is er meer behoefte aan ruimte. Een extra kamer is toch prettiger als werkkamer dan de keukentafel. Veel mensen die kiezen voor een verhuizing verwachten ook na de coronapandemie meer thuis te zullen werken dan daarvoor. Omdat de prijs voor een huis buiten de Randstad nog steeds fors lager ligt, is de keuze om te vertrekken voor velen niet meer dan logisch.

Corona zorgt voor sterke groei van vertrek uit de Randstad

Al vijf jaar een omgekeerde verhuistrend

Volgens het CBS verhuisden tot 2015 steevast meer mensen vanuit andere delen van het land naar de Randstad. Belangrijkste reden was dat daar meer werk was dan elders in Nederland. De trek vanuit de Randstad werd langzaam zichtbaar vanaf 2015. Er werd meer verhuisd naar de randen van de Randstad, maar ook naar provincies daarbuiten. Mensen trokken vanuit de provincies Zuid- en Noord-Holland naar Flevoland, Noord-Brabant en Gelderland. Sinds 2018 steeg ook het aantal verhuizingen vanuit de Randstad naar Noord-Nederland, Zeeland en Limburg.

Vooral ouderen verkassen vaker naar een provincie buiten de Randstad

Volgens het CBS verkassen vooral vijftigers en zestigers naar een andere provincie. Het percentage dat deze stap zette steeg van 12% in 2015 naar 18%. Wel is het zo dat nog steeds een meerderheid van de mensen die verhuist in dezelfde woonplaats blijft, voor zes op de tien verhuizingen gaat dit op. Jongeren van onder de 20 verhuizen nog wel vaker naar de Randstad dan dat ze er weg trekken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met jongeren die gaan studeren en daarvoor op kamers gaan wonen in de stad waar hun universiteit of hogeschool staat. Of de trend van de trek vanuit de Randstad ook in 2021 doorzet is wel te verwachten. Het grote tekort aan woningen speelt daarbij een belangrijke rol, evenals de huizenprijzen, die in de Randstad nog steeds fors hoger liggen dan in andere provincies.

Bron: Het Financieele Dagblad