COA betaalt meer voor opvang asielzoekers

27 december 2022

Het COA moet steeds meer moeite doen om geschikte locaties te vinden voor de opvang van asielzoekers. De alarmerende berichten over schrijnende situaties waarbij zelfs het Rode Kruis in actie kwam leiden tot verontwaardigde reacties. Ook de regering heeft aangegeven dat de situatie zo snel mogelijk moet verbeteren. Daarom biedt het COA nu meer geld aan pandeigenaren om er asielzoekers te kunnen huisvesten. Voorheen was het beleid om altijd onder de marktwaarde te bieden. Daar wordt nu noodgedwongen van afgeweken.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne zorgt voor verdringing. Gemeenten hebben voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen meer geld beschikbaar dan het COA voor ‘gewone’ asielzoekers. Dit verschil bedraagt zo’n 20 euro per dag. Hierdoor wordt het voor het COA steeds lastiger om geschikte locaties te vinden. Hierdoor is de kans reëel dat ook in de toekomst vluchtelingen die Nederland binnen komen in de openlucht moeten bivakkeren in afwachting van een plekje op een opvanglocatie.

COA betaalt meer voor opvang asielzoekers

Verdienen aan asielzoekers

Door het tekort aan locaties voor de opvang van asielzoekers moet het COA soms noodmaatregelen nemen. Er worden vluchtelingen ondergebracht in huisjes op vakantieparken en soms ook in hotels. De uitbaters verdienen hier goed aan. Frank van der Plas is hoofd van de vastgoedafdeling van het COA. In een gesprek met Het Financieele Dagblad geeft hij aan dat het grootste probleem zit in d e wijze waarop het COA wordt gefinancierd. Daarnaast zijn gemeenten terughoudend. Als er een locatie is gevonden moet de gemeente toestemming geven om hier asielzoekers te huisvesten. Die toestemming komt er lang niet altijd. Van der Plas wijst er op dat de overheid een lange termijn visie moet ontwikkelen als het gaat om de financiering van het COA.

Nu krijgt de organisatie een vergoeding per beslapen bed. Als er dan ineens een forse toename is, ontstaat er een acuut probleem. De doelstelling van het COA is om het aantal opvangplekken uit te breiden van 50.000 naar 75.000. Van der Plas wijst erop dat dit alleen lukt als het COA nauw kan samenwerken met zowel gemeenten als provincies. De regering heeft de Spreidingswet geïntroduceerd. Hiermee kunnen gemeenten gedwongen worden om asielzoekers binnen hun grenzen op te vangen. Op die manier wil de overheid voorkomen dat de opvang van asielzoekers bij een beperkt aantal gemeenten terechtkomt.

Bron: Het Financieele Dagblad