CO2-norm voor bouw blijft voorlopig uit

20 juli 2023

Een voorgestelde CO2-norm specifiek voor de bouw lijkt voorlopig niet te worden ingevoerd, ondanks oproepen van klimaatbewuste organisaties en bouwers om de klimaatdoelen te halen. Momenteel wordt de milieuprestatie van nieuwe gebouwen beoordeeld aan de hand van de Milieuprestatie Gebouwen (Mpg), waarbij een maximale grenswaarde van 1,0 geldt. Minister Hugo de Jonge wil deze eis aanscherpen van 0,8 naar 0,5 in 2025. Deskundigen vinden echter dat de Mpg niet voldoende bijdraagt aan een vermindering van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van bouwmaterialen, zoals beton, staal en baksteen.

Kritiek op huidig beleid

Steeds meer organisaties, wetenschappers en bouwers zijn van mening dat de totale CO2-uitstoot in de bouw niet snel genoeg daalt, zelfs als de Mpg wordt aangescherpt naar 0,5. Ze pleiten voor een aanvullende CO2-eis voor bouwwerken, omdat 80% van de door de bouwsector veroorzaakte CO2-uitstoot vrijkomt tijdens de productie van bouwmaterialen. Zo’n CO2-norm zou het gebruik van biobased materialen stimuleren en het hergebruik van materialen bevorderen.

Rechters inkorten bezwaarprocedure woningbouw geen goed idee

Onverstandige beslissing

Demissionair minister De Jonge beloofde het idee van een CO2-norm te onderzoeken, maar volgens meerdere bronnen heeft hij momenteel geen plannen om dit in te voeren. Dit baart zorgen bij organisaties die zich inzetten voor klimaatkoplopers in de bouw en waarschuwen dat het kabinetsdoel van 60% CO2-reductie in 2030 niet gehaald zal worden zonder extra maatregelen. De Gideonsbeweging, gesteund door onder andere DGBC, Vorm, Plegt-Vos, Treetek en Bouwgroep Dijkstra Draisma, benadrukt dat het huidige CO2-beleid tekortschiet.

Nader onderzoek na de zomer

Na de zomer zal blijken of minister De Jonge op de oproep zal reageren. Hij zal dan een brief presenteren waarin hij dieper ingaat op de aangekondigde aanscherping van de Mpg en de mogelijke invoering van een CO2-norm voor bouwen. Oorspronkelijk werd verwacht dat de minister vóór het reces duidelijkheid zou geven.

Bron: cobouw.nl