Burgers steeds vaker in verzet tegen voorgenomen bouwplannen

25 april 2022

Bij de Raad van State wordt steeds vaker bezwaar gemaakt tegen bouwplannen door burgers. Het gaat meestal om grootschalige projecten. Door een tekort aan personeel bij de RvS blijven bezwaarschriften vaak lang liggen waardoor bouwplannen soms forse vertraging oplopen. Sinds 2019 steeg het aantal rechtszaken over bouwplannen en bestemmingsplannen met maar liefst 75%, zo blijkt uit cijfers die werden opgevraagd door de redactie van dagblad Trouw.

Complexe zaken vragen veel tijd

Vanwege het personeelstekort bij de Raad van State loopt de afhandeling van bezwaar door burgers tegen bouwprojecten steeds meer vertraging op. Vooral als het gaat om complexe projecten zoals een windpark of grootschalige woningbouw. Normaal gesproken streeft de RvS ernaar om een bezwaarprocedure binnen en jaar af te handelen. Dat lukt in steeds minder situaties. De vertraging die daardoor optreedt bij bouwprojecten kan grote gevolgen hebben. Bedrijven kunnen zich niet vestigen of niet uitbreiden en geplande woningbouw kan niet op het gewenste moment worden opgeleverd.

Geen duidelijke oorzaak voor de stijging

De Raad van State kan geen duidelijke oorzaak aanwijzen voor de toename van het aantal bezwaren dat wordt ingediend tegen bouwplannen en wijzigingen van bestemmingsplannen. Wellicht speelt de Omgevingswet een rol. Deze nieuwe wet had al eerder moeten ingaan maar werd recent opnieuw uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. Wellicht dat gemeenten proberen de goedkeuring voor bouwplannen nog dit jaar af te ronden om zo de nieuwe wet ‘voor te zijn’ omdat hiervoor nog lang niet alles goed is geregeld.

Bron: Cobouw