Buitenlandse bedrijven verwerven aandeel in de Nederlandse zorgmarkt

25 februari 2019

Er is vanuit het buitenland grote interesse voor de overname van zorginstellingen verpleeghuizen in Nederland. Het Franse zorgconcern Orpea heeft inmiddels een aandeel in verschillende zorginstellingen in ons land en onlangs kregen zij van de toezichthouder toestemming voor nog meer overnames. Ook andere buitenlandse investeerders staan in de rij om dit voorbeeld te volgen.

De gesloten zorgmarkt in Nederland wordt opengebroken

De overnames door buitenlandse investeerders zijn een doorbraak, aldus directeur Jeroen van den Oever, directeur van Fundis, een bedrijf waarbinnen meerdere zorgaanbieders zijn vertegenwoordigd. De interesse van buitenlandse bedrijven zal leiden tot meer ketenvorming en concentratie van het aanbod van zorg. Niet alleen Franse investeerders zijn geïnteresseerd, er is ook belangstelling vanuit België en Scandinavië.

Een financiële impuls voor de zorg in Nederland

De buitenlandse investeerders zijn vaak financieel sterke bedrijven. Ze hebben dan ook goede toegang tot de financiële markt en zijn in staat om te investeren in verbetering van de zorg en renovatie van bestaande panden of nieuwbouw. Deze investeringen zijn zeer noodzakelijk. De komende jaren is er 4 tot 5 miljard euro nodig om het steeds groter wordende tekort aan bedden in verpleeginstellingen op te lossen. De vergrijzing van de bevolking maakt de problemen alleen maar groter. De zorginstellingen kunnen naast de welkome financiële impulsen ook gebruik maken van kennis en ervaring die door de buitenlandse bedrijven wordt ingebracht.

Buitenlandse bedrijven verwerven aandeel in de Nederlandse zorgmarkt

Winstuitkering in de zorg beperkt toegestaan

Investeerders werken aan constructies waarbij het mogelijk is om winst aan aandeelhouders uit te keren. Dit mag niet als het gaat om ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. Maar als er woningen worden gebouwd of aangekocht waar de bewoners aan huis zorg krijgen omdat ze chronisch ziek, gehandicapt of dementerend zijn dan is dit wel toegestaan. Het verlenen van zorg staat echter altijd bovenaan als het gaat om de prioritering, zo verzekert onder andere het Franse Orpea. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toetst niet of de kwaliteit van de zorg voldoende wordt gewaarborgd bij het beoordelen van een overname. Die toets zou er volgens een woordvoerder van de NZa wel moeten komen om de kwaliteit voldoende te kunnen waarborgen.

Wie is het Franse Orpea eigenlijk?

Orpea is een grote speler op de zorgmarkt. Het bedrijf heeft inmiddels een vastgoedportefeuille van ruim 5 miljard en een jaaromzet van zo’n 3 miljard. Een Canadees pensioenfonds, CPPIB, heeft een aandeel van 22% in Orpea, dat het afgelopen jaar ruim 200 miljoen winst maakte. Het concern beheert momenteel zo’n 87.000 bedden in circa 850 zorginstellingen verdeeld over meerdere landen waaronder Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Sommige van de in Nederland overgenomen bedrijven zijn financieel gezond. Maar dat geldt niet voor allemaal Diaphora, een door Orpea overgenomen zorgbedrijf, draaide in 2017 een verlies van zo’n 600.000 euro en is daarmee in feite failliet.

Bron: Financieele Dagblad