Brand in Amsterdam legt gebrek aan brandveilig bouwen bloot

14 juni 2023

De recente brand in het woongebouw Enter in Amsterdam heeft de discussie over brandveilig bouwen opnieuw aangewakkerd. Er zijn nog geen definitieve conclusies getrokken uit de brand in Grenfell Tower in Londen, waardoor strengere regelgeving nog niet is geïmplementeerd. De brand in Enter verspreidde zich snel door het gebouw via het dak, waarbij brandbaar isolatiemateriaal een rol speelde. Dit roept vragen op over de veiligheidsmaatregelen in de bouwsector.

Onvoldoende brandwerende maatregelen in dakconstructies

Deskundigen hebben de beelden van de brand met verbijstering bekeken en wijzen op het gebruik van uiterst brandbaar isolatiemateriaal op het dak zonder voldoende brandwerende scheidingen ter hoogte van de woningscheidingen. Dit materiaal, waarschijnlijk EPS, blijft zeer brandbaar, zelfs met brandvertragende toevoegingen. Het smelt snel, vormt brandbare oliedruppels en produceert gassen die de brand voeden. Het ontbreken van brandwerende scheidingen tussen bouwdelen en gevels kan de verspreiding van brand vergemakkelijken.

Noodzaak strengere regelgeving en grootschalige praktijkproeven

Experts pleiten voor strengere regelgeving en grootschalige praktijkproeven om de brandveiligheid te verbeteren. Momenteel worden vaak alleen kleine tests uitgevoerd op afzonderlijke componenten, terwijl er behoefte is aan tests op complete gevels, inclusief folies, spouwen, ankers, kozijnen, glas en doorvoeringen. Het testen van meerdere verdiepingen is ook essentieel. Hoewel dit kostbaar is, kan het bijdragen aan een veiliger bouwproces. Er wordt ook gepleit voor het expliciet verbieden van bepaalde brandbare materialen, zoals EPS, om adviseurs en vergunningverleners meer grond te geven om veiligheidsvoorschriften af te dwingen.

Rol van zonnepanelen en noodzaak voor strengere regulering

Naast de dakconstructie wordt ook gewezen op de rol van zonnepanelen bij brandgevaar. Hoewel ze geen rol speelden bij de brand in Enter, vormen ze met hun bedrading, connectoren en hoge temperaturen een potentieel risico. Verzekeraars worden steeds kritischer op de plaatsing van zonnepanelen. Er is een algemene roep om strengere regulering en duidelijke maatregelen in het belang van de algemene veiligheid.

Conclusie: Behoefte aan verbeteringen in brandveilig bouwen

De recente brand in Amsterdam heeft de aandacht gevestigd op het gebrek aan brandveilig bouwen en het belang van strengere regelgeving. Het gebruik van brandbaar isolatiemateriaal zonder voldoende brandwerende scheidingen op daken roept vragen op over de veiligheid van gebouwen. Strengere regulering, grootschalige praktijkproeven en het verbieden van bepaalde materialen kunnen bijdragen aan een veiligere bouwpraktijk. Daarnaast is er behoefte aan duidelijke voorschriften met betrekking tot zonnepanelen. Het is tijd om gezamenlijk maatregelen te nemen ter bevordering van de algemene veiligheid in de bouwsector.

Bron: cobouw.nl