In de Brabantse Peel moeten tiny houses in het groen de boeren helpen

16 september 2020

In de Peel in Brabant worden boeren gemotiveerd om hun bedrijf te beëindigen. Met een mooie afkoopsom worden ze gelokt. Maar daar komen dan wel vaak megastallen voor terug. Dat lost het probleem van onder andere stikstof uitstoot dus niet op. Dat is anders als een boer een deel van zijn grond mag bebouwen. Een tiny house is voor veel mensen genoeg om in te wonen. En als ze dan een stuk grond om het huisje hebben waar ze hun eigen groenten kunnen verbouwen zijn ze perfect gelukkig. De boer heeft inkomsten van de verhuur en kan zijn bedrijf dus voortzetten.

De koeien weer in de wei in Brabant

Met het plan voor tiny houses zouden boeren op een meer diervriendelijke manier hun werk kunnen doen. De koeien kunnen bijvoorbeeld weer een deel van het jaar de wei in. Als het plan steun krijgt dan kunnen er de komende jaren tot 2030 misschien wel 10.000 tiny houses worden gebouwd op de verschillende boerenbedrijven. De dorpen in de Peel, een gebied dat pas sinds een krappe honderd jaar ontgonnen is, krijgen er met de nieuwe bewoners ook meer leefbaarheid door.

In de Brabantse Peel moeten tiny houses in het groen de boeren helpen

Geen angst voor verrommeling van het landschap

Initiatiefnemer Jan Ottens, zelf boer, is niet bang dat er maar lukraak wordt gebouwd zoals op sommige plaatsen in België. Hij is ervan overtuigd dat de Nederlandse boeren goed zullen nadenken over de plaats van de tiny houses. Die zullen vanaf de weg nauwelijks te zien zijn. Ook de aard van de tiny houses zal doordacht zijn. Als potentiële huurders niet tevreden zijn over een huis, dan gaan ze er niet wonen. Dus wil de boer financieel profijt hebben van de huisjes op zijn terrein dan zal hij het de bewoners naar de zin moeten maken.

Het plan heeft zeker potentie

De voorzitter van de Werkgroep Behoud de Peel en ook de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie spreken van een sympathiek plan dat zeker de moeite van het onderzoeken waard is. Doordat mensen vaker thuiswerken is de woonplaats in relatie tot het werk minder van belang. Dit samen met het grote tekort aan woningen kan er zeker voor zorgen dat er een markt is voor een tiny house. De voorzitter van de Werkgroep Behoud de Peel geeft wel aan dat de tiny houses niet zomaar overal moeten opduiken. Het leefgebied van grutto’s, ganzen en andere weidevogels moet er niet door worden bedreigd. Hij wijst er op dat bij veel boerderijen schuren en andere bijgebouwen staan. Die kunnen wellicht worden vervangen door de kleine huisjes. Of er onder boeren voldoende draagvlak is voor de plannen, zal in de nabije toekomst moeten blijken.

Bron: NRC Next