De bouwsector zet nog steeds grote vraagtekens bij de invoering van de Omgevingswet

16 augustus 2022

De invoering van de Omgevingswet heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. De ingangsdatum werd al verschillende keren uitgesteld. Nu is het dan toch echt de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt. Bouwbedrijven vragen zich af of het allemaal goed zal gaan. Slechts een kwart van door Cobouw ondervraagde bedrijven heeft vertrouwen in een succesvolle invoering.

Te veel onduidelijkheden

De bedrijven die enquête invulden zijn afkomstig uit alle sectoren binnen de bouw, architecten, aannemers, afbouwers en meer. Zij gaven in meerderheid aan dat de wet nog te veel onduidelijkheden heeft en te complex is om een goede invoering per 1 januari 2023 te kunnen waarborgen. Minder dan 1 op de 5 bedrijven heeft al geoefend met de kwaliteitsborger die deel uitmaakt van de Omgevingswet. Er zijn volgens respondenten in het onderzoek van Cobouw te weinig projecten die zich hiervoor lenen. Soms gaat een gemeente niet in op een verzoek van een aannemer om de kwaliteitsborger te gebruiken bij wijze van training.

RvS waarschuwt voor risico’s

De Raad van State, het adviesorgaan voor de overheid, wijst op de hoge risico’s van de invoering van de Omgevingswet, zeker nu er grote opgaven liggen voor de bouw, vooral in verband met het realiseren van woningen. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is niet bang voor een vertragende werking. Hij meent dat de nieuwe wet procedures juist zal versnellen. De minister gaf eerder al aan vast te houden aan de invoering per 1 januari 2023 en geen verder uitstel toe te staan.

Bron: Cobouw