Bouwen in het buitengebied als Corona-oplossing?

15 juni 2020

De vraag of het buitengebied bebouwd moet worden borrelt weer op. In de steden wordt meer en meer in de hoogte gebouwd. De Amsterdamse Sluisbuurtop het Zeeburgereiland krijgt straks woontorens tot 125 meter hoog om bijna zesduizend huishoudens te kunnen huisvesten.

Geen andere oplossing

Amsterdam heeft geen andere oplossing dan de lucht in gaan. Er is sprake van stevige bevolkingsgroei, maar in de omgeving is geen ruimte meer. De stad moet compact blijven. Geen vinexwijken, maar dichtbij elkaar en bij voorzieningen in de stad.

Einde aan de urbanisatie?

Kortgeleden was urbanisatie nog de grote trend die overal op de wereld zichtbaar was. Dit leek onomkeerbaar. Tot het jaar 2020 het jaar van de pandemie werd. Corona vraagt van mensen om afstand te houden, maar dat is wel heel lastig in de drukke steden. Zo blijkt uit veel recente gebeurtenissen.

Alles is anders

De zaken die ertoe deden voor Corona, zijn nu veel minder waardevol. In een woontoren wonen is ineens lang niet meer zo aantrekkelijk en wonen in het buitengebied alleen maar aantrekkelijker. De voordelen van toen, zijn de nadelen van nu. Zeker nadat steden hard geraakt werden door het virus.

Bouwen in het buitengebied als Corona-oplossing

Een diameter van anderhalve meter

Het verschil tussen de stad en het buitengebied is uitgerekend. Uitgaande van een diameter van anderhalve meter om elke inwoner. Dat in Zuid-Holland de ruimte voor elke inwoner maar een achtste en in Noord-Holland maar een zesde is van wat iemand in Drenthe zegt het nodige. Het geeft in cijfers aan hoe groot het verschil in bevolkingsdichtheid is en wat de gevolgen kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een pandemie.

Het buitengebied benutten

Het kan ertoe leiden dat anders bouwen en andere locaties zoeken de norm wordt. De hoge torens in Amsterdam worden misschien wel ingeruild voor ruime woonwijken in Friesland. Zeker wanneer het aantal thuiswerkers toeneemt. Of wanneer jonge gezinnen de volgende lockdown wat ruimer willen beleven.

Vraagstuk voor de toekomst

Of Corona daadwerkelijk de trend zal breken, is nu nog niet te zeggen. Het is mogelijk dat ook na de pandemie de urbanisatie verder doorzet. Toch stellen experts dat het buitengebied als bouwlocatie de heroverweging waard is.

Bron: Het Financieele Dagblad