Bouw sociale huurwoningen in Amsterdam blijft een heet hangijzer

11 juli 2019

De vraag naar woningen in Amsterdam blijft groter dan het aanbod. Nu heeft de gemeente een plan gepresenteerd dat moet voorzien in de bouw van 5.000 sociale huurwoningen per jaar. Maar de woningcorporaties draaien op voor de kosten en daar zijn ze niet enthousiast over. Ze vinden dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen en hen tegemoet moet komen in de bouwkosten.

15.000 woningen tot 2025

Het plan voorziet in de bouw van 15.000 woningen in Amsterdam tot 2025, waarvan 5.000 in de categorie sociale huurwoning moeten vallen. Daarnaast ligt er een plan op tafel van minister Ollongren om te voorkomen dat de huren in de vrije sector te hard stijgen. Zij wil hiervoor een ‘noodknop’ in het leven roepen zodat huurders niet worden geconfronteerd met excessieve stijging van de huur. De minister heeft ‘woondeals’ gesloten met een aantal regio’s in Nederland om haar doel, de bouw van in totaal 75.000 woningen tot 2025, te bereiken. De deal met Amsterdam maakt deel uit van deze plannen.

Investeringscapaciteit corporaties is te laag

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te investeren in de beoogde nieuwbouw door de woningcorporaties in de regio Amsterdam. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de corporaties onvoldoende financiële middelen heeft om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Er is nog geen definitieve reactie vanuit Den Haag op de bezwaren van de woningbouwverenigingen. Er wordt gekeken naar verschillende opties zoals het verhogen van de huren, het opnieuw heroverwegen van de verhuurdersheffing die corporaties moeten afdragen of de verkoop van bestaande woningen. Al met al zal het nog geruime tijd duren voordat de nijpende woningnood in de regio Amsterdam enigszins vermindert.

Bron: Het Financieele Dagblad