Bouw nieuwe ziekenhuizen is gericht op de toekomst

14 november 2022

Wie een ziekenhuis dat is gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw binnenloopt weet wat hij kan verwachten. Een doolhof aan gangen en kamers. Bewegwijzering met kleuren en pijlen. Veel wit. Veel tl-verlichting. Vandaag de dag worden nieuwe ziekenhuizen anders gebouwd. Kleinschaliger en persoonlijker. Een ziekenhuis moet een plek worden waar je alleen bent als het echt niet anders kan. En als het dan nodig is, dan moet dat verblijf zo aangenaam mogelijk zijn. Dat blijkt uit de bejegening van patiënten, maar ook uit de omgeving. De tijd dat je uit twee opties kon kiezen voor het avondeten is voorbij. Maar ook de klinische omgeving wordt steeds meer vaarwel gezegd.

Nieuwbouw in Oost-Nederland

Het Radboudumc staat al decennialang bekend als een autoriteit. Maar ook dit universiteitsziekenhuis moet vernieuwen. Daarom werd in 2022 nieuwbouw in gebruik genomen. Het in Arnhem gevestigde Rijnstate ziekenhuis krijgt een dependance in het naburige Elst. Het streekziekenhuis Slingeland in Doetinchem is bezig met de ontwikkeling van een nieuw gebouw. Nieuwbouw is voor ziekenhuizen vaak de enige optie. Een ziekenhuis gaat 4 tot 5 decennia mee. Daarna is renoveren vaak veel duurder dan een nieuw pand neerzetten. Zeker nu er rekening moet worden gehouden met verduurzaming. Bij de bouw van nieuwe ziekenhuizen is kleinschalig bouwen de norm. Het is zaak zo goed mogelijk te berekenen hoeveel vierkante meters nodig zijn. Ruimtes die vrijwel permanent leeg staan is not done. Dat geldt ook in Oost-Nederland. Het nieuwe Rijnstate wordt ‘maar’ 12.500 m2. Het wordt gebouwd ter vervanging van twee andere ziekenhuizen met een gezamenlijk oppervlak van 27.000 m2. Het Radboud wordt zo’n 90.000 m2 kleiner en ook de nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis wordt fors kleiner.

Bouw nieuwe ziekenhuizen is gericht op de toekomst

Ziekenhuis alleen als het moet

De tijd dat patiënten voor van alles langdurig in het ziekenhuis lagen is definitief voorbij. Nieuwe ziekenhuizen spelen in op de toekomst. Patiënten komen alleen naar het ziekenhuis als de medische zorg niet op een andere manier kan worden gegeven. De rol van de huisarts, wijkverpleging en andere zorgverleners wordt alleen maar groter. Ziekenhuizen worden geholpen door de voortschrijdende technologie. Vandaag de dag kan zuurstof toedienen ook heel goed thuis. Datzelfde geldt voor het monitoren van een patiënt. De ontwikkelingen kwamen mede door de corona uitbraak in een stroomversnelling. Ziekenhuizen kwamen bedden tekort. Zodoende werd er gezocht naar mogelijkheden om patiënten eerder te ontslaan.

Meer flexibiliteit

De voortschrijdende techniek zorgt er wel voor dat nieuwe ziekenhuizen niet alleen kleinschaliger worden maar ook flexibeler. Een ziekenhuis moet voorbereid zijn op ontwikkelingen over tien of twintig jaar. Dat maakt het noodzakelijk dat een ziekenhuis eenvoudig moet kunnen worden aangepast. Een ziekenhuis wordt ook steeds minder een op zichzelf staand instituut. Bij nieuwbouw moet er dan ook intensief worden overlegd en samengewerkt. Bij de nieuwbouw van het Rijnstate ziekenhuis zijn dan ook diverse partijen betrokken geweest. Huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg en verpleeghuizen hebben hun zegje mogen doen. Alleen op die manier kan het ‘ziekenhuis van de toekomst’ vorm krijgen.

Bron: Het Financieele Dagblad