De bouw van nieuwe huurwoningen in Amsterdam loopt vertraging op

15 maart 2019

Uit een rondgang door het Financieele Dagblad blijkt dat op dit moment veel bouwlocaties in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuidoost onbebouwd blijven. De projectontwikkelaars die de vergunning om er te bouwen allang binnen hebben starten niet met de bouw omdat de regels van de gemeente ervoor zorgen dat een bouwproject voor hen niet rendabel zal zijn. Wim Wensing van projectinvesteerder Amvest kijkt ook de kat uit de boom.

De stringente voorwaarden maken het onmogelijk om rendabel te bouwen, aldus Wensing. Daardoor zijn de woningen en bedrijfsruimtes die zijn bedrijf wil realiseren niet rendabel voor beleggers. Daar komt bij dat bouwen op dit moment erg duur is vanwege onder andere de schaarste van vakbekwaam personeel.

Strenge regels voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam

De woningnood is groot in Amsterdam. Er is vooral behoefte aan sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment, met een huur tussen 700 en 1000 euro. Daar komt nog bij dat de huurprijzen niet te veel mogen stijgen en dat de huurwoningen minimaal 25 jaar verhuurd moeten worden voordat ze mogen worden verkocht.

Van ieder bouwproject moet 40% uit sociale huurwoningen bestaan, 40% moet een huur in het middensegment hebben en de rest, 20% mogen dure huurwoningen of koopwoningen zijn. Veel projectontwikkelaars zien het niet zitten om hieraan te voldoen.

De huren mogen alleen worden verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Maar dat is te weinig om goed onderhoud aan de huizen te kunnen plegen. Gevolg is dat de nieuwbouw stokt en dat leegstaande kantoorpanden niet worden omgebouwd tot woningen.

De bouw van nieuwe huurwoningen in Amsterdam loopt vertraging op

De woningzoekende wordt de dupe

Volgens beleggers en vastgoedbedrijven wordt de woningzoekende in Amsterdam uiteindelijk de dupe. Op dit moment wordt er nog wel gebouwd, deze projecten zijn gestart onder gunstiger voorwaarden. Maar over een paar jaar is de kans groot dat de klad komt in de nieuwbouw en het ombouwen van bedrijfspanden tot woningen.

Maar niet alleen de gemeente ligt dwars, ook het Rijk grijpt in. De regering wil dat de huren in de vrije sector kunnen worden gemaximeerd op een bepaald percentage van de WOZ waarde. Dit belemmert een al te snelle huurstijging. Dit probleem speelt overigens niet alleen in Amsterdam.

Ook in andere steden nemen besturen maatregelen om de excessieve huurstijgingen in het middensegment aan banden te leggen. De problemen die nu al in Amsterdam zichtbaar zijn zullen daardoor mogelijk ook in andere steden, vooral in de Randstad, een rol gaan spelen in de toekomst.