Rechthoekige ‘bomen’ tegen luchtvervuiling

4 december 2017

Langs de Valkenburgerstraat, één van de meest vervuilde straten van Amsterdam, verschijnen deze maand acht zogeheten ‘City Trees’. Deze rechthoekige bomen van 3 bij 4 meter bestaan uit panelen die met mos begroeid zijn. De panelen kunnen als ‘biotechfilters’ de lucht tot 20 procent reinigen van schadelijke fijnstof en stikstofdioxide. Zo zou de luchtvervuiling moeten worden verminderd.

Luchtvervuiling en verkeersoverlastluchtvercuiling

Al lange tijd klagen de bewoners van de Valkenburgerstraat over de vervuilde lucht. Deze tast bijvoorbeeld de luchtwegen aan en kan hart- en vaatziekten veroorzaken. Daarnaast is er sprake van verkeersoverlast, er passeren maar liefst 26.000 voertuigen per etmaal. De gemeente erkent dat de straat een ‘urban canyon’ is met slechte leefkwaliteit.

Werking van de CityTree

De CityTrees moeten de luchtvervuiling reduceren. Dimitri Drijver, projectleider van Verkeer en Openbare Ruimte geeft aan dat één CityTree een zuiverende werking heeft gelijk aan 275 normale bomen. Hoewel ze elders in ons land en in andere landen al in gebruik zijn, zullen ze in Amsterdam voor het eerst in serie staan. Ze zullen 80 meter uit elkaar staan, iedere CityTree heeft een zuiverend bereik van 40 tot 50 meter.

De hoogte van de CityTree is 4 meter, tot die hoogte bevindt zich de meeste uitstoot. Met ventilatoren wordt de vervuilde lucht naar de CityTree gezogen, waarna de mossen de lucht reinigen. Aan de andere kant wordt schone lucht uitgewaaierd. De CityTrees zijn zelfvoorzienend dankzij een zonnepaneel.

Het is ‘symptoombestrijding’

Hoewel ze blij is dat haar straat schoner wordt, geeft bewoonster Manu Hartsuyker aan dat ze dit symptoombestrijding vindt. Volgens haar moet het bronprobleem worden aangepakt: de gemeente moet streven naar een gezonder leefklimaat met meer groen en minder auto’s. Hartsuyker is initiatiefnemer van het plan Amstel-IJpark, een groen lintpark tussen de Amstel en het IJ. Dat volledige gebied, dus inclusief de Valkenburgerstraat, moet volgens het plan groen en autovrij worden. Het plan draagt bij aan de cohesie in de stad en moet zorgen voor een mooie groene entree.

Europese normen luchtkwaliteit

Onlangs is bepaald dat Amsterdam moet voldoen aan de Europese normen van luchtkwaliteit. Met de CityTrees en andere maatregelen wordt dit volgens projectleider Drijver zo goed als bereikt. “Het opschonen van het wagenpark is eerder een optie dan het afschaffen daarvan”, aldus Drijver. Het project, dat 200.000 euro kost, wordt over 10 maanden geëvalueerd.

Bron: NRC