Biobased: nog steeds een uitdaging

22 april 2024

Een veranderend landschap

In de bouwsector is biobased en circulair bouwen steeds gebruikelijker geworden, althans in de fase van projectacquisitie. Maar in de praktische uitvoering blijft het nog achter.

De realiteit achter de groene façade

Hoewel artist impressions en tekeningen steeds groener lijken te worden, blijft de prestatie van biobased en circulaire oplossingen achter. De magie van de (hybride) warmtepomp wordt in de praktijk nog niet waargemaakt, en regelgeving zoals de BENG-norm blijft traditionele bouwmethoden voortrekken.

Obstakels en tegenstrijdigheden

Overheidsintenties lijken de ontwikkeling van duurzame bouwpraktijken eerder te hinderen dan te bevorderen, vooral met betrekking tot regelgeving rondom materiaalgebruik. De sector blijft worstelen met stikstofproblemen, trage vergunningen en hoge bouwkosten, terwijl innovatieve oplossingen elders in de wereld wel worden toegepast.

Een eigen koers

Ondanks de obstakels blijft er een intrinsieke motivatie om duurzame routes te verkennen en CO2-negatieve projecten te realiseren. Hoewel traditionele methoden soms noodzakelijk zijn, wordt er vastgehouden aan de overtuiging dat echte duurzaamheid mogelijk is.

Bron: cobouw.nl