Bezwaarprocedures vertragen woningbouw

24 april 2024

Uit onderzoek blijkt dat bijna alle gemeenten te maken hebben met bezwaarmakers bij woningbouwprojecten, wat resulteert in vertraging van de bouw van een op de drie nieuwbouwwoningen.

Buurtbewoners als voornaamste bezwaarmakers

Vooral buurtbewoners maken bezwaar tegen nieuwbouwprojecten, waarbij aantasting van het uitzicht de meest genoemde reden is. Ook verkeersoverlast, angst voor inkijk en parkeertekorten spelen een rol.

Overige bezwaarmakers

Een kwart van de gemeenten ervaart bezwaar van natuurorganisaties, terwijl bedrijven minder vaak bezwaar maken tegen bouwplannen.

Frustratie bij gemeenteambtenaren en minister De Jonge

De vele bezwaarprocedures zorgen voor frustratie bij gemeenteambtenaren en minister De Jonge. Hij benadrukt dat de stem van woningzoekenden te weinig wordt gehoord ten opzichte van bezwaarmakers uit de buurt.

Wet versterking regie volkshuisvesting

Minister De Jonge wil bezwaarprocedures versnellen en inperken met de Wet versterking regie volkshuisvesting. Het wetsvoorstel stuit echter op kritiek van de Raad van State, en er vindt binnenkort een rondetafelgesprek plaats over de wet.

Bron: cobouw.nl