Betalingsachterstanden NHG-hypotheken nemen weer toe

13 mei 2024

Uit de recente Woonlastenmonitor van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijkt dat bijna 40% van de huizenbezitters worstelt met hun financiële situatie, waarbij een vijfde moeite heeft om hun hypotheeklasten te betalen. Deze zorgen hebben geleid tot een toename van betalingsachterstanden op NHG-hypotheken sinds vorige zomer.

Stijging van betalingsachterstandenHoogte lening voor aankoop van een huis steeg in 2021 naar gemiddeld 332000

Hoewel het aandeel NHG-hypotheken met betalingsachterstanden in het afgelopen decennium aanzienlijk is gedaald, is er sinds vorige zomer weer een stijging waar te nemen, vooral in de provincie Flevoland. Het percentage betalingsachterstanden is echter nog steeds laag, met slechts 0,1% van het totaal.

Impact op woningeigenaren

De enquête van NHG onthult dat bijna een vijfde van de woningeigenaren moeite heeft met het betalen van hun woonlasten, wat leidt tot bezuinigingen op energie, boodschappen en vakanties om de lasten te kunnen dragen.

Beheersing van betalingsachterstanden

Ondanks de toename van betalingsachterstanden, beperken woningeigenaren hun achterstanden op NHG-hypotheken door gemiddeld steeds minder maanden achter te lopen met hun hypotheeklasten.

Bron: fd.nl