Een betaalbare woningmarkt en verduurzaming kunnen samen gaan

31 oktober 2019

De prijzen van nieuwbouwwoningen rijzen de pan uit. De investeringen, die worden gedaan om een huis duurzamer te maken, moeten uiteraard wel betaald worden. Dat de energierekening lager uit zal vallen, is een schrale troost bij het tekenen van het koopcontract. De verduurzaming van woningen is niet de enige reden van de hoge huizenprijzen. Ook de economische situatie werkt deze in de hand. De bouwkosten stijgen, net als de grondprijs. De verduurzaming van woningen zorgt voor een prijsstijging van nog eens 15%. Hiermee lijkt een betaalbare woningmarkt verder weg dan ooit.

Een betaalbare woningmarkt en verduurzaming kunnen samen gaan

Verduurzaming wordt met de tijd goedkoper

Toch is dit geen reden om verduurzaming als boosdoener te zien. Het is juist een positieve ontwikkeling met het oog op de toekomst. Beter geïsoleerde woningen, die minder energie gebruiken, maar juist energie opwekken, hebben grote voordelen. Daarnaast zullen producten die nodig zijn voor verduurzaming de komende jaren goedkoper worden. Door schaalvergroting, concurrentie en ontwikkelingen op technologisch gebied zal de prijs ervan drastisch dalen. Zo hoeft verduurzaming een betaalbare woningmarkt niet in de weg te staan.

Een betaalbare woningmarkt mogelijk maken

Niet alleen verduurzaming is een oorzaak van de hoge huizenprijzen. Er zijn andere zaken, die een veel grotere invloed hebben. De krapte op de woningmarkt bijvoorbeeld. Of de stijgende prijzen voor arbeid en bouwmateriaal. Bovendien is er een groot tekort aan beschikbare bouwgrond. Door meer gebruik te maken van fabrieksproductie en automatisering, kunnen de bouwkosten dalen. Daarnaast is het aan de overheid meer bouwgrond ter beschikking te stellen. Daardoor zal de grondprijs lager worden en kan er meer maatschappelijk commitment voor verduurzaming komen.

Bron: Het Financieele Dagblad