Betaalbare Huur: Pleidooi voor Investering in Volkshuisvesting

24 januari 2024

Kritiek op Wet Betaalbare Huur

Recente kritiek op de Wet Betaalbare Huur van demissionair minister Hugo de Jonge wijst op mogelijke negatieve gevolgen. Het instellen van een huurplafond kan volgens critici leiden tot onrendabele verhuur, verminderd aanbod, en een verergerende wooncrisis.

Fundamenteel Probleem van Particuliere Huurmarkt

De kritiek belicht het dieperliggende probleem van de particuliere huurmarkt: deze sector kan niet zorgen voor voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen. De Wet Betaalbare Huur lijkt slechts een tijdelijke oplossing en vergroot mogelijk het woningtekort.

Impasse en Noodzaak voor Alternatieven

De huidige situatie vraagt om meer dan regulering van particuliere verhuur. Tegelijkertijd investeren in een alternatief is essentieel. De volkshuisvesting, met betrokkenheid van woningcorporaties en wooncoöperatieven, biedt een mogelijkheid om langdurig betaalbaar aanbod te realiseren.

Terugblik op Succesvol Verleden

Een terugblik op de naoorlogse decennia toont aan dat doelbewuste investeringen in de sociale huursector resulteerden in een brede, betaalbare en kwalitatieve huurmarkt. Deze aanpak verminderde de particuliere verhuur en creëerde een omvangrijke sociale huursector.

Huidig Beleid en Marginalisering van Volkshuisvesting

Sinds de jaren tachtig is er een beleid ingezet om de volkshuisvesting te marginaliseren. Verkoop en sloop van sociale woningen hebben plaatsgevonden, en de bouw van nieuwe sociale huisvesting is sterk afgenomen. Toegang tot sociale huur is beperkt tot de laagste inkomens, waardoor velen gedwongen zijn particulier te huren, wat de huurprijzen heeft opgedreven.

Afhankelijkheid van Particuliere Beleggers

Door de afname van sociale huurwoningen is de politiek afhankelijk geworden van particuliere beleggers. Deze afhankelijkheid leidt tot een zoektocht naar huuraanbod tegen hoge prijzen. De politieke keuze voor marktliberalisatie heeft deze situatie gecreëerd.

Oplossing: Investeer in Sociale Woningen

Het simpelweg vaststellen van huurplafonds doorbreekt de afhankelijkheidsrelatie niet. Ware betaalbaarheid vereist investeringen in een alternatief. Dit omvat de bouw van meer sociale woningen, beperking van verkoop, en het verruimen van toegang tot de sociale huursector. Het herstel van de volkshuisvesting is de sleutel tot duurzame oplossingen voor de wooncrisis.

 

Bron: NRC