Beperkingen op tijdelijke verhuur: Een nieuwe wetgeving

17 mei 2023

Na een periode van acht jaar is er een einde gekomen aan de ruime mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woningen. Met een overweldigende meerderheid heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze verandering. Er zijn echter enkele beperkte uitzonderingen opgenomen in de nieuwe wet.

De politieke discussie rondom het verbod op tijdelijke huurcontracten heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen. De partijen VVD en CDA waren voorstander van aanzienlijke uitzonderingen op het verbod, terwijl de Partij van de Arbeid en ChristenUnie hiertegen waarschuwden. Als het wetsvoorstel, inclusief de voorgestelde wijzigingen, ook wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer, blijven er vijf mogelijke uitzonderingen over.

Een van de meest ingrijpende uitzonderingen heeft betrekking op flexwoningen. Minister van Wonen Hugo de Jonge (CDA) heeft plannen om de komende jaren tienduizenden van dergelijke tijdelijke woningen te realiseren. Verhuurders zouden de huur zonder vervangende woonruimte mogen beëindigen. Een voorstel van de SP om dit te wijzigen heeft geen steun gekregen van de meerderheid in de Kamer. De SP maakt zich zorgen dat dit in de praktijk grote groepen huurders onzekerheid kan bezorgen over hun woonsituatie.

Daarnaast blijft tijdelijke verhuur mogelijk voor specifieke woonvormen, zoals studentencampussen en zorgwoningen. Ook kan een verhuurder eenmalig de huur opzeggen wanneer de woning nodig is voor een familielid.

De mogelijkheid om de eigen woning tijdelijk te verhuren vanwege een baan in het buitenland, bekend als de diplomatenclausule, blijft bestaan. Op verzoek van het CDA is ook proefsamenwonen toegevo

egd als reden voor een tijdelijk huurcontract. Als gevolg hiervan heeft de partij haar steun aan het meest controversiële VVD-amendement ingetrokken, dat verhuurders de mogelijkheid zou geven om de huur op te zeggen bij verkoop als de eigenaar niet meer dan één woning verhuurt.

Met brede steun in de Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel goede kansen om ook in de Eerste Kamer aangenomen te worden, zelfs in de nieuwe samenstelling. Alleen VVD, Groep Van Haga en Forum hebben tegen gestemd.

Bron: FD