Beleggers haken af, corporaties stappen in middenhuur woningen

6 maart 2023

Projectontwikkelaars hebben grote moeite om de financiering van hun woningbouwprojecten rond te rekenen. De hoge kosten en de hoge rente zorgen ervoor dat beleggers terughoudend zijn. Daarom zoeken de ontwikkelaars nu toenadering tot woningcorporaties. Die richten zich normaal gesproken alleen op sociale woningbouw. Nu komt het steeds vaker voor dat zij ook woningen gaan verhuren met een middenhuur prijs. Maar veel woningcorporaties beschikken niet over voldoende financiële middelen.

Breda en Den Haag

De verkoop van nieuwbouwwoningen stagneert. Particulieren kunnen de hoge prijzen niet meer betalen door de fors gestegen rente. De prijzen kunnen niet omlaag omdat de projectontwikkelaar dan niet meer uitkomt met de financiering. Hierdoor dreigen woningbouwprojecten te worden uitgesteld of zelfs gecanceld. Daarom worden nu woningcorporaties gevraagd of zij een aantal woningen met een middenhuur willen kopen. Uit onderzoek door Het Financieele Dagblad blijkt dat corporaties in onder meer Den Haag en Breda deze stap inmiddels hebben gezet.

Beleggers haken af, corporaties stappen in middenhuur woningen

Onvoldoende rendement

Met name institutionele beleggers houden de hand op de knip. Niet alleen de gestegen rente maar ook de aangekondigde regulering van de huurprijzen maakt dat zij vrezen voor hun rendement. Daardoor worden woningen in nieuw aangekondigde projecten moeilijker verkocht. Ook de hoge prijzen voor nieuwbouw schrikken af. De prijzen voor bestaande koopwoningen dalen, maar voor nieuwbouw nog nauwelijks. Dit wordt veroorzaakt door de fors gestegen bouwkosten. Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars in vastgoed ziet ook een trend van samenwerking met woningcorporaties. Die zijn geneigd om serieus over de verzoeken na te denken. Als een project niet doorgaat omdat er niet genoeg koopwoningen zijn verkocht, dan heeft dat ook gevolgen voor de sociale huurwoningen. Vaak maken die deel uit van een project. Gemeenten stellen vaak de eis dat een bepaald percentage nieuwbouw sociale huur is.

Financiële belemmeringen

Woningcorporaties kunnen lang niet altijd aan de vraag van de projectontwikkelaars voldoen. Zij hebben vaak geen geld om de middeldure woningen te kopen voor verhuur. Corporaties moeten alle zeilen bijzetten om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. Investeren in woningbouwprojecten past dan vaak niet binnen de begroting. Ook de overheid ziet graag dat corporaties zich ook richten op middenhuur. Er werden afspraken gemaakt voor de bouw van 50.000 woningen in deze categorie door corporaties tot 2030. Om grootschaliger in te stappen in de aankoop van middenhuur woningen, moet er wel wat veranderen. Corporaties willen dan voor deze woningen goedkoper kunnen huren. Nu kan dat via het Waarborgfonds alleen voor sociale huurwoningen.

Bron: Het Financieele Dagblad