Automatisering en robots vormen geen bedreiging voor de werkgelegenheid in Nederland

27 juni 2022

Sinds de start van de 21e eeuw werd gedacht dat robots en andere vormen van automatisering een serieuze bedreiging vormden voor de werkgelegenheid. Want als machines al het werk overnemen dan zijn er immers geen mensen meer nodig, zo was toen de redering. Inmiddels blijkt het tegendeel waar. Ontwikkelingen in de technologie zorgen er juist voor dat werkgevers op zoek zijn naar meer personeel.

Banengroei in de komende 5 jaar

Het UWV deed onderzoek onder werkgevers waaruit blijkt dat bijna 1 op de 3 verwacht dat het aantal banen de komende 5 jaar zal toenemen. Slechts 1 op de 10 werkgevers denkt dat er sprake zal zijn van krimp. Wel is het zo dat het soort werk gaat veranderen. Natuurlijk heeft de voortschrijdende techniek daar invloed op. Zowel werkgevers als werknemers moeten hier tijdig op inspelen, zo waarschuwt het UWV. Vooral grote bedrijven verwachten banengroei. Minstens de helft van de deelnemers aan het UWV-onderzoek denkt in de toekomst meer mensen nodig te hebben. Middelgrote en kleine bedrijven zijn hierover minder optimistisch. Hier denkt ongeveer een derde dat er sprake is van meer werkgelegenheid door voortschrijdende technologie.

Automatisering en robots vormen geen bedreiging voor de werkgelegenheid in Nederland

Banengroei in verschillende sectoren

Bepaalde sectoren verwachten een banengroei. Het gaat daarbij onder andere om openbaar bestuur, de zorg, de bouw en de informatie en communicatie sector. Nieuwe technologie is niet voor elke sector goed nieuws. Vooral de cultuur, horeca, recreatie en sport verwachten niet meer banen door deze ontwikkeling.

Veranderende functies

In diverse sectoren wordt verwacht dat robots en andere technologische veranderingen gevolgen zullen hebben voor de werkgelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen vragen andere vaardigheden. Er zullen aken wegvallen omdat die door automatisering worden overgenomen, maar er komt ook nieuw werk bij. Dit zal wel vaker werk zijn waarvoor specifieke scholing nodig is. Laagopgeleiden zullen naar verwachting in de toekomst dan ook lastiger aan een baan kunnen komen.

Bron: Het Financieele Dagblad