Amsterdam-Zuidoost krijgt nieuwe stadswijk met 4.000 woningen en AI-cluster

21 juni 2023

Het bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost zal worden omgevormd tot een gemengde stadswijk. Naast de bouw van 4.000 nieuwe woningen en verschillende voorzieningen, zal er ook ruimte worden gereserveerd voor een cluster van Artificial Intelligence (AI) bedrijven.

Ontwikkeling van de stadswijk

Voor de toekomstige stadswijk in Amsterdam-Zuidoost is een oppervlakte van 160.000 vierkante meter gereserveerd voor bedrijvigheid. Ongeveer 50.000 vierkante meter zal worden gebruikt voor kantoren, maatschappelijke voorzieningen en commerciële doeleinden. Door bedrijfsgebouwen te stapelen, zal er volgens de gemeente Amsterdam 50 procent meer ruimte beschikbaar zijn voor bedrijvigheid in de stadswijk.

AI-cluster

Het gebied zal ook ruimte bieden aan een cluster van AI-bedrijven. Dit cluster zal gebruikmaken van ‘supercomputers’ (High Performance Compute) om bedrijven, onderzoekers en laboratoria op het gebied van AI aan te trekken. Het cluster wordt opgezet als een duurzaam AI-ecosysteem, waarbij 80 tot 90 procent van de energie wordt hergebruikt, bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen in het gebied. Er zullen ook onderwijsprogramma’s worden gekoppeld aan het AI-cluster, zodat bewoners uit Zuidoost een AI-opleiding kunnen volgen en er een verbinding ontstaat tussen de AI-bedrijven en de lokale gemeenschap.

Voordelen voor de gemeenschap

Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling) benadrukt dat de bouw van 4.000 woningen in deze uitdagende bouwtijden goed nieuws is. Daarnaast zullen de inwoners van Zuidoost profiteren van de bedrijvigheid rondom het AI-cluster.

Duurzaamheid en mobiliteit

De stadswijk in Zuidoost zal autoluw zijn, met parkeerfaciliteiten in mobiliteitshubs die ook gebruikt kunnen worden voor evenementen. Fiets- en voetgangersroutes zullen worden verbeterd en het gebruik van openbaar vervoer en fietsen zal worden gestimuleerd. Auto- en vrachtverkeer zullen efficiënter worden afgewikkeld in de wijk.

Omgevingsvisie 2050

De transformatie van het bedrijventerrein Amstel 3 naar een stadswijk maakt deel uit van de Omgevingsvisie 2050 van de gemeente Amsterdam. Het programma omvat in totaal 900.000 vierkante meter en verbindt het noordelijke deel van de stad met de Arenapoort.

Huidige status

De projectnota voor de transformatie van het bedrijventerrein Amstel 3 ligt momenteel ter inzage bij de gemeente Amsterdam.

Bron: Stadszaken.nl