Amsterdam wil verbieden dat huizenkopers hun woning verhuren

27 maart 2019

Het is een trend die al een tijdje gaande is. Steeds meer huizenkopers zijn geen mensen die op zoek zijn naar een huis voor zichzelf maar naar een interessante belegging. Doordat beleggers vaak financieel veel meer mogelijkheden hebben, hebben gewone huizenkopers steeds vaker het nakijken. Zij kunnen de prijs die wordt geboden door beleggers niet opbrengen. Amsterdam wil hier iets aan doen en denkt daarom nu na over de mogelijkheden om het doorverhuren van nieuwbouw koopwoningen te verbieden.

Het verhuurverbod geldt alleen voor nieuwbouwwoningen

Wethouder Ivens van Wonen van Amsterdam kaartte het al eerder aan. Amsterdam kondigde eerder al een prijsplafond aan voor mideldure koopwoningen. Nu wil de gemeente nog een stap verder gaan door te eisen dat de koper van een nieuwbouwwoning daar ook daadwerkelijk zelf gaat wonen in plaats van de woning voor veel geld te gaan verhuren. Deze constructie is alleen mogelijk bij nieuwbouwwoningen. Bij bestaande bouw stuit het op juridische bezwaren. Bij nieuwbouw kan een verbod op verhuur in de erfpachtovereenkomst worden opgenomen. De woning mag dan alleen door de koper worden bewoond. Bij verkoop van het huis blijft deze bepaling ook gelden voor volgende eigenaren.

Amsterdam wil verbieden dat huizenkopers hun woning verhuren

De financiële haalbaarheid wordt nog nader onderzocht

De gemeente Amsterdam wil in het najaar van 2019 met een voorstel komen. Eerst moet nog worden uitgezocht wat de effecten zijn van een dergelijke maatregel en of controle en handhaving haalbaar zijn. Amsterdam legde eerder al verplichtingen op voor nieuwe bouwprojecten. Daarvan moet 40% bestaan uit sociale huurwoningen, nog eens 40% uit middenhuurwoningen en 20% mag bestaan uit dure huurwoningen of koopwoningen. Met deze maatregel wil Amsterdam wat doen aan de hoog opgelopen woningnood in de stad. Een nadeel van deze maatregel is echter wel dat bouwlocaties braak blijven liggen. Investeerders willen er niet meer in stappen omdat ze een te laag rendement uit de woningen kunnen halen met de opgelegde beperkingen.

Bron: FD