Amsterdam wil strengere regels voor onderverhuur vanwege toenemende overlast

29 november 2019

In Amsterdam wordt menige woning gebruikt voor onderverhuur aan studenten. Dit is voor huiseigenaren zeer lucratief, omdat er voor een kamer een flinke huurprijs kan worden gevraagd vanwege de grote vraag naar kamers door met name studenten. Maar nu wil de gemeente deze vorm van onderverhuur aan banden leggen. De belangrijkste reden daarvoor is dat er in toenemende mate overlast wordt ervaren door omwonenden. En huizen worden ‘weggekaapt’ voor de neus van kopers omdat investeerders er een hogere prijs voor bieden.

Minder vergunningen voor woningdelen

De gemeenteraad van Amsterdam vergadert in november 2019 over nieuwe regels die per 1 januari 2020 moeten ingaan. Daarin staat dat maximaal 5% van de huurwoningen in een wijk mag worden onderverhuurd. Daarop geldt dan ook nog eens een maximum van 25% per pand. Dat komt neer op ongeveer 13.500 woningen voor de hele stad. Dat is veel te weinig om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom werd de vergadering van de commissie Wonen en Bouwen, die over deze wet vergaderde, bijgewoond door een grote groep verontruste studenten.

Amsterdam wil strengere regels voor onderverhuur vanwege toenemende overlast

College wil maatregelen tegen verkamering van woningen

Omdat verkamering leidt tot meer overlast wil de gemeente de snelle groei van deze manier van verhuren een halt toeroepen. Doordat onderhuur aan studenten zo’n grote vlucht heeft genomen komen er minder woningen voor gezinnen beschikbaar. Beleggers kopen grotere woningen in met name buitenwijken op om deze vervolgens op te delen en aan verschillende studenten te verhuren, die gezamenlijk gebruik maken van de badkamer en keuken. Dit levert aanzienlijk meer huur op en daarom is het lucratief. Studenten vrezen dat ze uit hun woning worden gezet als er vanaf 1 januari 2020 strengere regels gaan gelden en verhuurders niet tijdig hun vergunning aanvragen. Volgens verantwoordelijk wethouder Ivens is het niet zo’n probleem als een deel van de nu verkamerde woningen weer beschikbaar komt voor 1 huurder. Er blijft volgens hem genoeg aanbod over.

Bron: Het Financieele Dagblad