“Als je je bezighoudt met omgevingsrecht dan is deze cursus niet nuttig, maar noodzakelijk!”

25 mei 2021

Docent Krijn de Ruijter aan het woord:

“Kennis is de grootste kans op een goede afloop”.

‘’Heel erg betrokken en oplettend’’, zo noemt Krijn ‘zijn’ cursisten in de lessen omgevingsrecht die hij sinds 2018 geeft voor VastgoedBS. Van medewerkers van woningbouwcorporaties, architecten, projectleiders en projectmanagers van bekende ontwikkelaars tot vastgoedadviseurs bij zowel kleine als grote vastgoedbedrijven, hij heeft ze allemaal in zijn klas en hij geniet er zichtbaar van.

Altijd in beweging

“Het omgevingsrecht is altijd in beweging en onderscheidt zich van andere rechtsgebieden omdat er zovéél regelgeving is. Daarnaast kent het omgevingsrecht een groot aantal uitvoeringsregelingen. Die combinatie maakt het enerzijds complex en anderzijds enorm boeiend en uitdagend. Weet je, de complexiteit en het in goede banen leiden van de vaak tegenstrijdige belangen van de verschillende partijen maakt mijn vak nooit saai en daar geniet ik van”, aldus Krijn.

Nieuwe wetgeving omgevingsrecht

Onze leefomgeving, wensen en behoeften zijn continue aan verandering onderhevig en de thema’s duurzaamheid en milieu zijn niet meer uit te vlakken. Hoe houd je dat nog overzichtelijk? Krijn: “De nieuwe wetgeving omgevingsrecht zou afgelopen januari zijn ingegaan maar de digitale voorzieningen die daarvoor nodig zijn, zijn nog niet op orde. Vandaar dat er uitstel is verleend. Een mooi moment om kennis bij te spijkeren en je nu al te verdiepen in wat deze nieuwe wetgeving bijvoorbeeld voor jou als ontwikkelaar gaat betekenen. In mijn ogen is het niet alleen nuttig maar vooral noodzakelijk dat je je kennis vergroot. Als jouw kennis up-to-date is, dan is de kans op een goede afloop een stuk beter.”

Concrete praktijkvoorbeelden

Als ik Krijn vraag naar zijn aanpak in de les, glimlacht hij. “Ik overlaad mijn cursisten in elk geval niet met wet- en regelgeving maar ik streef vooral naar verdieping op bepaalde aspecten door concrete voorbeelden te geven en cases te behandelen. Ervaring leert dat de mensen in de klas vaak zelf voldoende interessante praktijkvoorbeelden weten aan te dragen die tot boeiende discussies leiden. Ik laat mijn cursisten zien, dat als bijvoorbeeld een gemeente iets oplegt, je met de juiste kennis alternatieven kunt aanreiken die uiteindelijk tot een betere outcome leiden”.

Dat is ook wat Krijn veelal terugkrijgt van zijn cursisten en wat we zien in de evaluaties na afloop van zijn lessen. Hoeveel waarde zij hechten aan het inzicht verkrijgen in de vele verschillende procedures en fases. Maar ook wat er mis kan gaan en hoe je in oplossingen leert denken. Krijn: “Daarom zijn de praktijkvoorbeelden van grote waarde. Welke procedures zijn geschikt voor mijn specifieke project of àls de gemeente gaat handhaven, wat moet ik dan doen? Of, de gemeente heeft fouten gemaakt in de beoordeling, hoe ga ik daarmee om? Tastbaar, concreet en tot de verbeelding sprekend. Dat is mijn manier van kennis overdragen en ik merk dat de lesstof dan ook het beste beklijft.

Krijn de Ruijter is jurist en eigenaar van adviesbureau AROM. Sinds 2018 is hij betrokken bij VastgoedBS en geeft hij de module Omgevingsrecht binnen de Opleiding Juridische Aspecten Vastgoed.