Wat als de anderhalvemetersamenleving permanent wordt?

14 juli 2020

Vanaf begin deze maand gelden versoepelde coronamaatregelen. Het aantal besmettingen en daarmee ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 is drastisch afgenomen. De maatregelen voor het nieuwe normaal zijn overal zichtbaar. Want die anderhalve meter afstand moet hoe dan ook in acht worden genomen. Linten, pijlen en schermen moeten ervoor zorgen dat we afstand houden. Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe samenleving. Een samenleving waarin we alleen nog binnen onze eigen ‘bubbel’ mogen functioneren. Alleen kinderen tot 12 jaar mogen vrij op straat spelen. Voor volwassenen geldt dat alles wat met sociale contacten buiten het eigen gezin te maken heeft taboe zijn.

Welk gevaar schuilt er in de tijdelijke maatregelen?

De kans is groot dat de looproutes die nu nog met linten en pijlen worden aangegeven en dus een duidelijk tijdelijk karakter hebben, permanent worden gemaakt met hekken en muren. Vooral omdat er een wet in de maak is waarin de maatregelen voor het nieuwe normaal worden opgenomen. Deskundigen waarschuwen dat de maatschappij nu wordt aangepast aan het probleem. Ontwerpers staan in de rij om materialen te leveren om ‘het nieuwe normaal’ binnen een bedrijf maar ook in de publieke ruimte buiten vorm te geven.

Hoe groot is de kans dat de anderhalvemetersamenleving permanent wordt

Woningen worden gevangenissen

Deskundigen constateren dat die praktische studio’s van krap 25 m2 prima voldeden voor mensen die een drukke baan en dito sociaal leven buiten de deur hadden. Als je huis toch alleen maar is bedoeld om te slapen dan maakt het niet uit dat de ruimte beperkt is. Maar toen Nederland in ‘intelligente lockdown’ ging en iedereen ineens thuis moest gaan werken en nergens meer in de horeca terechtkon, werd zo’n krappe woning zonder balkon of tuin ineens een benauwende gevangenis. Vandaar dat architecten nu meer en meer pleiten voor ruimere woningen met een optie om naar buiten te gaan. Maar die zijn natuurlijk niet 1-2-3 gebouwd.

De publieke ruimte moet geen strak maatpak worden

Deskundigen maken zich zorgen dat de maatregelen voor het nieuwe normaal ertoe leiden dat de publieke ruimte een ‘strak maatpak’ wordt, waarbinnen geen enkele aanpassing meer mogelijk is. Als dat de nieuwe norm wordt dan zal dit in de toekomst alleen maar leiden tot nog meer frustratie. Nu al kampen mensen met eenzaamheid, isolement en zelfs lichamelijke klachten omdat ze nergens meer heen kunnen. Als de publieke ruimte volledig wordt afgeplakt en we elkaar alleen nog maar onder strikte voorwaarden kunnen ontmoeten dan zal dit voor veel mensen tot enorme problemen gaan leiden. Hoezeer de maatregelen voor het nieuwe normaal ook nodig zijn nu, er moet rekening worden gehouden met een periode waarin het nieuwe normaal terug kan en mag naar ‘het oude normaal’ en het is belangrijk om daar nu alvast rekening mee te houden.

Bron: NRC Next