Het achterhouden van kennis is ergernis nummer 1 onder werknemers

26 april 2023

Het achterhouden van kennis wordt ook wel knowledge hiding genoemd. Zowel managers als collega’s onderling maken zich er schuldig aan. Een medewerker die dagenlang bezig is om informatie te vergaren die de collega tegenover hem allang gniffelend onder in zijn bureaula heeft liggen. Het komt nog altijd voor. Of de manager die je een opdracht geeft maar niet vertelt aan welke voorwaarden je moet voldoen. Want ‘dat merk je vanzelf’ is de cryptische reactie op je vraag daarover.

Een serieus probleem

Knowledge hiding is een serieus probleem waar zelfs wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan, onder andere door de Canadese hoogleraar Catharine Connelly. Het uitwisselen van kennis is essentieel volgens Connelly. Zeker voor nieuwe of tijdelijke krachten die nog niet zo lang in de onderneming meelopen. Zij kunnen hun werk immers alleen goed doen als ze over alle benodigde informatie beschikken. Als die willens en wetens wordt achtergehouden dan zorgt dat voor frustratie en ergernis. Het achterhouden van informatie gebeurt op verschillende manieren, zo onderzocht Connelly. Mensen geven soms bewust verkeerde informatie. Het komt ook voor dat iemand liegt over het hebben van informatie. Ten derde wordt soms gezegd dat iemand die kennis wel heeft maar niet wil of mag delen. Dat laatste kan natuurlijk waar zijn. Maar vaker gaat het om een vorm van knowledge hiding.

Het achterhouden van kennis is ergernis nummer 1 onder werknemers

De reden voor knowledge hiding

Voor knowledge hiding kunnen verschillende redenen zijn. Het kan gaan om in de persoon gelegen factoren zoals competitiedrang of narcisme. Maar ook de situatie op de werkvloer speelt een belangrijke rol. De cultuur binnen het bedrijf kan ertoe bijdragen dat kennis wordt achtergehouden. Onderling wantrouwen of een leidinggevende die het verkeerde voorbeeld geeft zijn ook vaak de oorzaak van knowledge hiding.

Wat kun je eraan doen?

Om het achterhouden van kennis op de werkvloer te voorkomen kan een organisatie verschillende dingen doen. Zo is het belangrijk dat werknemers elkaar goed leren kennen. Dit neemt onderling wantrouwen weg. Dat leren kennen doe je het liefst in een andere omgeving. Deze investering kost tijd en geld, maar verdient zichzelf terug. Medewerkers gaan er hopelijk beter door samenwerken. Managers geven bij knowledge sharing natuurlijk het goede voorbeeld. Daarnaast belonen zij medewerkers die hun best doen om collega’s te helpen. Je heil zoeken in digitale kennissystemen is niet de manier. Het is zaak om de communicatie tussen medewerkers te verbeteren.

Bron: NRC