8 op 10 particuliere verhuurders maakt afspraken met winkelhuurders vanwege de coronacrisis

2 juni 2020

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel winkeliers het moeilijk. In bepaalde branches is de omzet met de helft gedaald of zelfs volledig weggevallen. Veel particuliere winkelverhuurders maken daarom afspraken over de huur van hun panden met de winkeliers. In sommige gevallen werd de huur over een bepaalde periode volledig kwijtgescholden, in andere gevallen werden afspraken gemaakt over opschorting.

Onderhandelingen verliepen moeizaam

Aanvankelijk verliepen de gesprekken tussen ondernemers en winkelverhuurders moeizaam. Ze stonden niet te trappelen om een regeling te treffen met winkeliers die hun omzet in korte tijd zagen inzakken en zich dus enorme zorgen maakten over de huur van hun pand. Maar inmiddels kan worden geconstateerd dat er beweging in deze onderhandelingen zit, nu blijkt dat ruim 80% van de winkelverhuurders afspraken heeft gemaakt over de huurbetaling. Het betreft bij deze cijfers wel vooral particuliere winkelverhuurders. Die hebben, zo concludeert onderzoeker Vastgoedbelang, toch een nauwere band met hun huurders dan institutionele beleggers.

8 op 10 particuliere verhuurders maakt afspraken met winkelhuurders vanwege de coronacrisis

Niet overal overleg in goede harmonie

Niet overal verliepen de onderhandelingen over het kwijtschelden of opschorten van de huur even soepel. Zo waren er grote winkelketens die eenzijdig aankondigden geen of minder huur te gaan betalen. Aan de andere kant klaagden winkeleigenaren dat hun verhuurder niet bereid was tot enige onderhandeling over het betalen van de huur, ondanks sterk teruggelopen omzet. De afspraken moeten een golf van faillissementen voorkomen. Dat dit niet voor alle winkels en winkelketens goed gaat uitpakken is een feit, maar dan gaat het vooral om ondernemingen die ook voor de coronacrisis al problemen hadden.

Bron: Het Financieele Dagblad