260 Miljoen beschikbaar voor aanpak problemen in Rotterdam Zuid

10 december 2018

Na jaren onderhandelen zijn de gemeente Rotterdam en het Rijk het eens geworden over een plan van aanpak voor verbetering van de situatie in een aantal wijken van Rotterdam Zuid. In deze wijken is sprake van grote problemen zoals hoge werkloosheid en onderwijsachterstand. Een deel van de woningen is dringend aan een opknapbeurt toe of moet worden gesloopt. Het gaat daarbij vooral om particulier woningbezit. Circa 1400 panden komen in aanmerking voor renovatie of sloop.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De gemeente en het Rijk hebben in totaal 260 miljoen beschikbaar gesteld tot 2021 om de verpauperde woningen in een aantal wijken in Rotterdam-Zuid aan te pakken. Beide partijen werken samen in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). In zeven focuswijken, te weten Afrikaanderwijk, Feijenoord, Oud-Charlois, Hillesluis, Bloemhof, Tarwewijk en Carnisse, worden de problemen aangepakt. In dit deel van Rotterdam wonen circa 200.000 mensen, ongeveer een derde van het totaal aantal inwoners van de stad. De werkloosheid is er relatief hoog en het onderwijsniveau is beduidend lager dan gemiddeld.

260 Miljoen beschikbaar voor aanpak problemen in Rotterdam Zuid

Aanpak achterstandswijk noodzakelijk

Zeven ministers en de gemeente Rotterdam werken samen om de situatie in de achterstandswijken aan te pakken. Particuliere eigen woningen moeten worden opgeknapt om de wijken weer beter leefbaar te maken. De eigenaren hebben hier vaak geen of onvoldoende geld voor. Met de nu beschikbaar komende subsidie kan deze groep huizenbezitters worden geholpen met het opknappen van de woning. 18% van de beroepsbevolking in de focuswijken is werkloos en heeft een WW- of bijstandsuitkering.

Zo’n 30% van de jongeren groeit op in armoede. Dat zijn hoge percentages, ook voor een grote stad. Ongeveer de helft van het beschikbare bedrag wordt besteed aan het opknappen van de woningen. Verder is er geld voor beter onderwijs, het verminderen van het aantal bijstandsgerechtigden en culturele voorzieningen.

Uit de bijstand dankzij opstapbanen

Het doel is om eind 2022 circa 3.000 mensen uit de bijstand te helpen met een opstapbaan. Deze banen worden gecreëerd in de zorg, de bouw, de haven en de techniek. De komende jaren wordt bekeken hoe het verbeteren van de woningen kan worden aangepakt. Gedacht wordt aan een vereenvoudiging van de Onteigeningswet om het proces te versnellen.

Ook wil NPRZ proberen te voorkomen dat er wordt gespeculeerd met woningen door de verplichting tot zelfbewoning op te leggen. Er wordt eveneens geïnvesteerd in verbetering van de woonomgeving met onder andere winkelstraten en andere voorzieningen. Dit alles moet leiden tot sterke verbetering van het woon- en leefklimaat in Rotterdam-Zuid.

Bron: FD