Cursus Vastgoedbeheer

Ipad - Cursus vastgoedbeheerAlle genoemde startdata zijn reeds gegarandeerd!

Na het volgen van de Cursus Vastgoedbeheer voert u het vastgoedbeheer integraal, effectief, efficiënt en transparant uit. Integraal vastgoedbeheer gaat in op de volgende aspecten: huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Deze cursus is zeer flexibel opgezet en goed te combineren met een full-time baan. U kunt op elk gewenst moment starten en u volgt de 6 lesdagen op een van de leslocaties naar keuze. De lesstof van de cursus wordt digitaal aangeleverd. Daarom ontvangt u bij deze cursus gratis de nieuwste iPad voor het downloaden en bestuderen van het lesmateriaal en het maken van de toetsen.

Waarom de Cursus Vastgoedbeheer?

Er ligt steeds meer verantwoordelijkheid bij medewerkers die zich bezig houden met het beheer en onderhoud van vastgoed. Er wordt verwacht dat ze met concrete plannen komen om meer rendement uit het vastgoed te halen. Middels deze cursus Vastgoedbeheer vindt u de juiste balans tussen de klanttevredenheid, de technische & functionele kwaliteit van het vastgoed, en het financiële rendement. Daarbij worden de juridische kaders niet uit het oog verloren. Tot slot helpt deze cursus u uw voelsprieten te ontwikkelen om kansrijke innovaties of herontwikkelingspotentie in de markt te spotten om de exploitatie blijvend te verbeteren.

Deze opleiding biedt een uitgebalanceerde combinatie van actuele, inhoudelijke kennis en praktische tips en inzichten. Het geleerde kan direct toegepast worden in de praktijk van het vastgoedbeheer.

Voor wie?

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers die zich bezighouden met vastgoed bij gemeentes, woningcorporaties, zorginstellingen of commerciële organisaties. Door de uitgebreid opgezette lesstof is deze opleiding geschikt voor zowel cursisten die minder ervaring hebben in het vakgebied, als de ervaren vastgoedbeheerder die een helder integraal denk- en werkmodel zoekt om zijn of haar werkzaamheden verder te professionaliseren. Het lesniveau ligt op mbo+ tot hbo.

De cursus Vastgoedbeheer:

 • Een gegarandeerde start op alle aangeboden locaties
 • Kleine groepen van ongeveer 15 deelnemers
 • Optimale groepsdynamiek met veel interactie
 • De mogelijkheid tot het kosteloos inhalen van lessen indien u verhinderd bent
 • Flexibel opgezet zodat deze eenvoudig te combineren is met een full-time baan

Modules binnen de opleiding

Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement

+

In deze module gaat u in op hoe u het vastgoedbeheer inricht. Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten. Risico’s mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. Drie aspecten van goed vastgoedbeheer staan centraal: effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt er immers voor dat u sneller en beter kunt sturen.

Leerdoelen

 • De aard van vastgoed kennen en begrijpen;
 • De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen;
 • Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed;
 • Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden;
 • Inzicht verkrijgen in de noodzaak om vastgoed proactief te beheren;
 • Begrijpen wat risicomanagement precies inhoudt
 • Kennis hebben van de verschillende risicomanagement methodieken die toegepast worden in de praktijk
 • Begrip van de rode draad voor de implementatie van risicomanagement en deze kunnen onderscheiden
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

+

In deze module leert u het belang van klanttevredenheid voor uw vastgoedorganisatie en aansluitend de invloed van de huisvestingskwaliteit hierop.

Klanttevredenheid

Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor organisaties. Het resultaat is aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Succes wordt veelal bereikt in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

Huisvestingskwaliteit

Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken is nodig om omgevingen te creëren die een positief effect hebben op de aanwezigen. Door de juiste omstandigheden te scheppen is veel winst te behalen. Werkprestaties stijgen, ziekteverzuim daalt, en de algehele tevredenheid verbetert.

Lesdelen

 • Klanttevredenheid
 • Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen

 • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
 • De invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
 • Het belang van klanttevredenheid kennen en weten hoe je dit bereikt;
 • De kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpKlanttevredenheid
BeleidsniveauTactisch
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Technisch Vastgoedbeheer

+

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen – de meerjarenbeheerplannen – nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

Leerdoelen

 • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
 • De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
 • De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
 • Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
 • Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP);
 • Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.

 

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpKlanttevredenheid
BeleidsniveauTactisch
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Financiële Aspecten Vastgoedbeheer

+

In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

Financieel beheer streeft ernaar de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waarde gestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.

Lesdelen

 • Financiële exploitatie

Leerdoelen

 • Begrijpen hoe met een goede initiële investering, vervolguitgaven beperkt kunnen worden;
 • De investeringen bezien vanuit de relatie tot de exploitatiekosten en opbrengsten op de langere termijn.
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauTactisch
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Huurrecht & Aan- en Verkoop van Vastgoed

+

‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester. Hij kan ook een woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte. U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Lesdelen

 • Huur en verhuur van woonruimte
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Aankoop en verkoop van vastgoed

Leerdoelen

 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
 • Kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
 • De wijze van contractvorming en de valkuilen die daarbij een rol spelen;
 • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
 • De mogelijkheden van huurverhoging leren kennen;
 • De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging.
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Innovatie & Design Thinking

+

In deze module wordt ingegaan op innovatie binnen het vastgoedbeheer. Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:

 • Een nieuw idee of concept;
 • Het is nuttig en heeft een toegevoegde waarde;
 • Het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.

Leerdoelen

 • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
 • Weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
 • Leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie.
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Examen Vastgoedbeheer

+

Het eindexamen van deze cursus. U krijgt 2 kansen om voldoende te scoren.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 uur
Losse prijs€0,- excl. BTW

Certificering

Certificaat van deelname

Na het volgen van de klassikale lessen ontvangt u een Certificaat van Deelname. Een waardevol document, waarmee u aantoont helemaal up-to-date te zijn op het gebied van vastgoedbeheer

Diploma

De cursus is af te sluiten met een digitaal examen. Indien u deze voldoende afrondt, ontvangt u naast het Certificaat van Deelname ook een diploma.

Register Economie & Ruimte

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Cursus Vastgoedbeheer’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) en mogen achter hun naam een registervermelding (QSAM) vermelden.

Na afloop van de cursus krijgt u nog een jaar gratis toegang tot updates van alle lesdelen. Daarna krijgt u als u als geregistreerd lid van platform Economie & Ruimte staat ingeschreven blijvend toegang tot updates van de lesdelen. Het Platform Economie & Ruimte (Platform E&R) heeft ten doel u te attenderen op innovaties waarmee u in de exploitatie van uw assets het verschil kunt maken. Daarnaast helpt u uw netwerk uit te breiden.

Oud-cursist over de Cursus Vastgoedbeheer

“Een zeer uitgebreide en complete cursus waarin alle facetten binnen het vastgoed behandeld worden. De praktijkdagen waren altijd op bijzondere en inspirerende lokatie (oud Philips gebouw Eindhoven). Tijdens deze dagen waren er altijd docenten uit de dagelijkse praktijk aan het lesgeven, hierbij was er altijd veel interactie. Wat ook goed is verzorgd is dat alle informatie op de I-pad wordt aangeleverd. Het is een aanrader om deze studie te volgen” Emiel Lange – Projectleider Vastgoed & Strategie – Portaal  


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Sanne Kistemaker

Managing director, Muzus service design

Sanne is gespecialiseerd in het creëren van positieve, verrassende ontwerpen die tegemoetkomen aan behoeften van eindgebruikers. Producten of services die gebruikers de beste gebruikerservaring bieden, worden als het meest waardevol beschouwd. Door de gebruiker of consument te begrijpen, zijn of haar context te ervaren en te innoveren met de gebruiker, ontwikkelen Sanne met Muzus producten die nuttig en waardevol zijn en die passen in het dagelijks leven van de eindgebruiker.

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, LLE BV (Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV)

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. LLE BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.

Nick van Steeden

Vastgoedadviseur, PVM

Nick is zowel afgestudeerd jurist als bouwkundig ingenieur. Bovendien is hij gediplomeerd RgdBOEI®-inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) en adviseert opdrachtgevers inzake de exploitatie van hun vastgoed, met name inzake assetmanagement- en risicomanagementvraagstukken. Ook voert hij regelmatig gebouwinspecties uit en verzorgt hij diverse cursussen.

Erwin Daalhuisen

Vastgoedadviseur, Fakton Consultancy

Ervaren vastgoedadviseur bij Fakton Consultancy sinds 2006. Strategieontwikkeling, onderhandelen en het doelgericht managen van projecten.

Govert Kerpestein

Eigenaar, Advocatenkantoor Kerpestein

Govert is gespecialiseerd in het huurrecht. In 2005 is Govert aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn dissertatie "huur en verhuur van bedrijfs ruimte". Hij is daarnaast o.a. lid en examinator van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, voorzitter van de Geschillencommissie HPW, gastdocent huurrecht aan de Grotius Academie en Universiteit Leiden. Daarnaast verzorgt hij jaarlijks diverse in-house cursussen op het terrein van huurrecht.

Piet van der Sanden

Redacteur, WR tijdschrift voor huurrecht

Piet is sinds 2015 redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht en een ervaren bedrijfsjurist van Mozaïek Wonen. Daarnaast is hij docent huurrecht en geeft hij cursussen. Piet is de voorzitter van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland een onafhankelijke commissie waaraan huurders van woningen geschillen over het handelen of nalaten hun corporatie kunnen voorleggen.

Guido Jilderda

Oprichter, innovatieconsultancy VANBLEND

Succesvol in het lanceren van innovaties en innovatiestrategieën die omzetgroei realiseren. Heeft een MBA in Strategy & Innovation en een BA in Marketing.

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000