Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer wordt steeds complexer en er wordt steeds meer van de vastgoedbeheerder verwacht. Deze dient te beschikken over vakinhoudelijke kennis van een groot aantal deelgebieden. De vastgoedbeheerder moet immers zorgdragen voor het onderhoud van gebouwen en/of woningen en beheert relevante gegevens van objecten, controleert gemaakte afspraken, maakt kostenbegrotingen, rendementsberekeningen, weet te anticiperen op risico’s en onderhoudt contacten met huurders. Daarbij moet rekening worden gehouden met commerciële, technische, financiële, en juridische aspecten. De ontwikkelingen gaan snel, klanten hebben steeds hogere eisen en ook wet- en regelgeving blijft in ontwikkeling. Een gedegen actuele vakinhoudelijke kennis van al deze onderwerpen maakt het werk niet alleen interessanter, het verhoogt ook de kwaliteit van uw dienstverlening en daarmee verhoogt u uw rendement. https://www.vastgoedbs.nl/cursus/vastgoedbeheer/