Projectleider

De opleiding Projectleider Vastgoed biedt u de knowhow en de tools voor het behalen van het optimale resultaat binnen een project. Bij deze opleiding wordt extra aandacht besteed aan uw persoonlijke skills zodat u het best uit uzelf en uw projectmedewerkers kan halen. Ter ontwikkeling van uw vakinhoudelijke kennis bieden wij de opleidingen Vastgoedmanagement en Business Case voor Vastgoedontwikkeling aan.

Het managen van een project bestaat uit plannen, delegeren, bewaken en beheersen van werkzaamheden binnen het project. Een vastgoedproject kan gaan over het verkrijgen, ontwikkelen, in operatie brengen, beheer of de dispositie van vastgoed. Daarbij is het belangrijk betreffende stakeholders hier bij te betrekken voor het leveren van input en beoordelen van de te leveren resultaten en het creëren van draagvlak.

Daarnaast dient de projectleider zijn projectmedewerkers te motiveren om optimale prestaties te behalen. Daar zijn de nodige communicatie-skills voor nodig, alsook zelfinzicht en inzicht in de persoonlijkheden van de stakeholders.

Al deze zaken zullen in de opleiding uitgebreid aan bod komen. Zie https://www.vastgoedbs.nl/cursus/projectleider-vastgoed/