Zorgen planten op kantoor voor een verhoogde productiviteit?

11 oktober 2017

Bron: NRC

Het AD schreef onlangs dat planten in een kantooromgeving, de zogenoemde kantoortuinen, veel positieve effecten hebben op de productiviteit van de werknemers. De productiviteit zou met wel 15 procent zijn gestegen. Maar, is dat wel zo? Het NRC zocht het uit.

Het AD gebruikte de resultaten van een drietal experimenten om tot een verhoogde productiviteit van 15 procent te komen. In het eerste experiment voerden enkele werknemers hun werkzaamheden in een ‘gewone’ open kantoorruimte uit, terwijl anderen dat deden in een open ruimte met zicht op een paar planten. Resultaat: werknemers in de ‘groene kantoorruimte’ ervoeren een verbetering in luchtkwaliteit en concentratievermogen. Bij een ander experiment richtten de onderzoekers zich op een callcenter. Er kon geen verschil in productiviteit waargenomen worden tussen werknemers in ‘gewone’ en groene kantoorruimtes. Het derde experiment leidde tot de conclusie dat mensen in een ‘groene’ ruimte een bepaalde test beter en sneller maken dan mensen in een niet-groene ruimte. Al deze resultaten leidden uiteindelijk tot de uitspraak van het AD.

Ook andere onderzoeken wijzen uit dat er een verband is tussen groen en het welbevinden van mensen. Over de uitspraak dat planten direct de productiviteit van werknemers positief beïnvloeden, bestaat nog twijfel, hoewel het wel aannemelijk is.