Zorgen om bouwkundige staat zorgvastgoed

28 maart 2023

Nederland telt duizenden instellingen voor zorg. Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, fysiotherapiepraktijken en huisartsenposten. Al dat zorgvastgoed is verspreid over het land. Het is soms lastig om te bepalen of de hoeveelheid zorg op een bepaalde locatie aansluit bij de behoefte. Dat komt omdat soms niet duidelijk is of er zorg wordt geboden en zo ja welke zorg. Van een ziekenhuis of verpleeginstelling is duidelijk wat de functie is. Maar bij een wooncomplex voor senioren met op de begane grond een zorgcentrum met huisartsenpost, fysiotherapie en kantoor van de thuiszorg wordt het al lastiger. De bouwkundige staat van veel van deze gebouwen baart op zijn minst zorgen.

Cure en Care

Bij zorgverlening wordt onderscheid gemaakt tussen cure en care. Cure zorg wordt verleend door artsen, meestal in ziekenhuizen en huisartsenposten. Care omvat verpleging en verzorging van ouderen, langdurig zieken en gehandicapten. Het aantal vierkante meters voor cure wordt in de loop van de komende decennia minder. Dat is logisch omdat mensen liefst zo kort mogelijk in het ziekenhuis liggen. Na een operatie of andere ingreep gaat de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis of naar een zorginstelling om daar verder te herstellen.

Zorgen om bouwkundige staat zorgvastgoed

Vastgoed is verouderd

Veel zorgvastgoed is verouderd. Het gaat om ziekenhuizen die vaak in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn gebouwd. Soms is er sprake van achterstallig onderhoud. Veel vaker sluit het pand niet meer aan bij de manier waarop er anno 2023 in Nederland zorg wordt verleend. Dit betekent dat panden soms grondig onderhanden moeten worden genomen. Soms wordt er nieuwbouw gepleegd. Dit is een ideale kans om een ziekenhuis te bouwen dat aan de eisen en wensen van vandaag voldoet. Maar als nieuwbouw niet of nog niet aan de orde is dan moeten er interne aanpassingen komen.

Preventie

Vanwege de vergrijzing is het ook belangrijk om goed na te denken over adequate huisvesting van ouderen. Goede huisvesting zorgt er immers voor dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn contacten om vereenzaming te voorkomen en mogelijkheden om voldoende te blijven bewegen. Ook moet er natuurlijk zorg kunnen worden geboden als dat nodig wordt. Nieuwbouw en renovatie moet daarom goed aansluiten bij de lokale behoefte.

Bron: Cobouw