Zo moet Rotterdam beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking

29 december 2021

Rotterdam moet beter toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers, zo bepleit Astrid Kockelkoren, raadslid in de Maasstad voor GroenLinks. Circa 100.000 Rotterdammers zijn rolstoelgebruiker en lopen tegen belemmeringen aan. Te zware deuren, geen geschikte toiletten of een lift die buiten werking is. Wanneer dergelijke belemmeringen worden aangekaart krijgt de klager vaak als reactie dat aanpassingen te veel geld kosten omdat ze slechts van toepassing zijn voor een kleine groep.

Meer maatregelen nodig

Het centrum van Rotterdam is over het algemeen goed toegankelijk, maar er zijn zeker nog zaken die aandacht nodig hebben. Terrassen die een hele stoep in beslag nemen bijvoorbeeld, of achteloos geparkeerde fietsen en scooters. In andere wijken zijn stoepen soms niet geschikt gemaakt voor rolstoelers en zijn oversteekplaatsen onveilig. Voor winkels, culturele instellingen, horeca en ook voor overheidsgebouwen geldt dat ze lang niet altijd goed en gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.

Zo moet Rotterdam beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking

Ook andere handicaps zorgen voor beperkingen

Niet alleen voor rolstoelgebruikers is Rotterdam niet overal even toegankelijk. Ook inwoners met een visuele of auditieve beperking kunnen soms niet volledig meedoen. Een doof kind kan lang niet altijd naar dezelfde school als vriendjes uit de buurt. Een slechtziende kan zich niet overal veilig zelfstandig voortbewegen in de stad. In het theater zijn rolstoelplaatsen, maar als je samen met je partner of vrienden een voorstelling wilt bijwonen en bij elkaar wilt zitten moet je heel vroeg reserveren. Wanneer vanwege een handicap een aanpassing in de woning nodig is dan heeft het vaak veel voeten in de aarde om dat gerealiseerd en vergoed te krijgen.

Actieplan voor toegankelijkheid

GroenLinks heeft daarom het Actieplan voor Toegankelijkheid opgesteld. De notitie is aangeboden aan de gemeenteraad. GroenLinks pleit onder meer voor het laten meedenken en meebeslissen van gehandicapten over maatregelen die genomen zouden moeten worden. Verder pleit de partij voor een ‘toegankelijkheidsambassadeur’ in de stad. Die kan signalen van inwoners oppikken en deze bespreekbaar maken op de plaats waar beslissingsbevoegdheid ligt. Tot slot wil GroenLinks dat er structureel budget beschikbaar komt waaruit winkels, horeca en andere bedrijven subsidie kunnen krijgen voor het toegankelijk maken van hun pand voor rolstoelgebruikers of het treffen van andere maatregelen voor betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Bron: NRC