Woontoren in Utrecht: De Dom verliest zijn record

10 januari 2019

Tot voor kort gold in Utrecht de ongeschreven wet dat gebouwen nooit hoger gebouwd worden dan de hoogte van de bekende Domtoren. Van dat standpunt is men nu af gestapt. Er liggen plannen klaar voor het bouwen van woontorens die de Dom zijn record van hoogste gebouw van Utrecht zullen ontnemen.

140 meter hoge woontoren in Utrecht

De Domtoren is met zijn 112 meter altijd het hoogste gebouw geweest in Utrecht. Maar in 2023 wordt – als alles volgens plan verloopt – een woontoren voltooid die daar met maar liefst 28 meter bovenuit gaat torenen. Deze nieuwe woontoren wordt maar liefst 140 meter hoog. De nieuwe woontoren wordt gebouwd in de wijk Leidsche Rijn langs de A2. Hier waren in het verleden al bouwplannen voor een woontoren van maar liefst 262 meter hoog.

Die plannen werden geschrapt vanwege de toen heersende economische crisis. Maar nu de behoefte aan woningen weer stijgt zijn er nieuwe bouwplannen, al zijn die een stuk minder ambitieus. De verantwoordelijke wethouder snapt dat veel Utrechtenaren niet enthousiast zijn. Het sentiment van de Dom als hoogste punt van Utrecht zit diep.

Woontoren in Utrecht: De Dom verliest zijn record

Hoogbouw is de trend

Steden kiezen voor hoogbouw om op deze manier aan het groeiende tekort aan woningen te kunnen voldoen. Op de locatie van de hoogste woontoren van Utrecht komen ook nog twee torens van 80 en 100 meter hoog, afgewisseld met laagbouw. Het gaat om zowel koop- als huurappartementen. Ook in Rotterdam en andere steden wordt massaal voor hoogbouw gekozen. Onder andere in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam liggen plannen klaar om binnen enkele jaren met hoogbouw te starten in nieuwe wijken. Het gaat dan om woontorens van rond de 125 meter hoogte.
Bron: NRC.next