Woonminister De Jonge: ‘Boosheid huizenbeleggers is egoïsme’

24 april 2024

Minister Hugo de Jonge hoopt deze week een Kamermeerderheid te krijgen voor zijn plan om duizenden huurhuizen te reguleren, ondanks kritiek van vastgoedbeleggers, wetenschappers en de Raad van State.

Nieuwe huursector voor gereguleerde middenhuurHuren in de vrije sector blijft onveranderd duur

De Wet betaalbare huur, na ruim twee jaar voorbereiding, introduceert een aparte huursector voor gereguleerde middenhuur naast de sociale en vrije huursector. De huur van 300.000 huizen kan hierdoor op termijn met honderden euro’s per maand dalen.

Stevige kritiek en belangenafwegingen

De wet symboliseert De Jonge’s streven om de regie op de woningmarkt bij de overheid te houden, maar stuit op hevige weerstand van vastgoedbeleggers die vrezen voor rendementsverlies. De wet wordt echter gezien als een noodzakelijke stap om de scheefgroei op de huurmarkt aan te pakken.

Reactie op de kritiek

De Jonge is niet verrast door de hevige emoties en kritiek van vastgoedbeleggers. Hij benadrukt dat de wet de belangen van huurders beschermt en het evenwicht op de huurmarkt herstelt.

Monitoring en bijsturing

De wet zal nauwlettend worden gemonitord, vooral met betrekking tot nieuwbouw. De Jonge is vastberaden om het evenwicht te bewaren tussen huurdersbescherming en de stimulans voor investeringen in nieuwbouw.

Balans vinden tussen belangen

De wet is het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen, van huurdersbescherming tot stimulering van nieuwbouw. De regering staat open voor aanpassingen, maar zoekt naar een evenwichtige benadering die recht doet aan alle betrokken partijen.

Bron: fd.nl