Woningbouwplan in conflict met industrieel veiligheidsrisico

29 april 2024

Amsterdam stuit op weerstand van een chemiebedrijf tegen het plan om woningen te bouwen nabij hun terrein in het Hamerkwartier, Amsterdam-Noord. Het bedrijf vreest dat de veiligheidsrisico’s voor de nieuwbouw te hoog zijn, wat wordt ondersteund door de Raad van State.

Plannen voor woningbouw in Hamerkwartier

De gemeente Amsterdam heeft plannen om meer dan 6.000 woningen te bouwen in het Hamerkwartier, een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord. Chemiebedrijf Ketjen, onderdeel van multinational Albemarle, heeft echter bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor de eerste fase van dit project.

Veiligheidsrisico’s en besluitvorming

Ketjen maakt katalysatoren op het bedrijventerrein en vreest dat bij een calamiteit een gifwolk zou kunnen ontstaan met ernstige gevolgen voor de bewoners in de nabijgelegen woontorens. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd vanwege onvoldoende zorgvuldige voorbereiding en motivering, met name op het gebied van externe veiligheid.

Argumenten van Albemarle

Albemarle, vertegenwoordigd door advocaten Jan Reinier van Angeren en Valérie van ’t Lam, benadrukt dat het bedrijf niet tegen woningbouw in de buurt is, maar dat de risico’s zorgvuldig moeten worden onderzocht. Het bedrijf heeft voorstellen gedaan om de veiligheid te waarborgen, maar deze werden niet opgepakt door de gemeente.

Gemeentelijke reactie en toekomstperspectief

Wethouder Reinier van Dantzig van Amsterdam benadrukt dat het risico verder moet worden onderzocht en dat de afweging explicieter moet zijn. De gemeente zal het plan heroverwegen en opnieuw voorleggen, waarbij ook de uitbreidingsplannen van Albemarle in overweging worden genomen.

Complexiteit van besluitvorming en rechtsbescherming

Hoogleraar Hanna Tolsma wijst op de complexiteit van bestemmingsplannen en het belang van een zorgvuldige afweging van belangen en risico’s. De uitspraak van de Raad van State benadrukt het belang van een grondig onderzoek naar externe veiligheid en het treffen van passende veiligheidsmaatregelen.

Bron: nrc.nl