Woningbouwconflict Zuid-Holland en Hugo de Jonge nog niet opgelost

29 mei 2024

Het conflict tussen Zuid-Holland en demissionair woonminister Hugo de Jonge over de woningbouwplannen van de provincie is nog steeds niet beslecht. Hoewel het provinciebestuur op enkele punten tegemoetkomt aan de wensen van de minister, blijft er onenigheid bestaan over de bouw van sociale huurwoningen en de ontwikkeling van grote bouwlocaties.

Dreiging met juridische instructiesWaarom we moeten blijven bouwen binnen de stadsgrenzen

In een brief aan Gedeputeerde Staten dreigt De Jonge met juridische maatregelen als Zuid-Holland zich blijft verzetten. Dit houdt in dat de minister van hogerhand de provincie kan dwingen de plannen aan te passen. De Jonge benadrukt dat hij deze stap zal nemen als er geen overeenstemming wordt bereikt.

Grootste bouwopgave in Nederland

De provincie Zuid-Holland heeft met ongeveer 235.000 te bouwen woningen tot en met 2030 de grootste bouwopgave van alle provincies. Dit maakt het conflict extra pijnlijk voor De Jonge, omdat het succes van zijn nationale woningbouwbeleid in grote mate afhankelijk is van de medewerking van Zuid-Holland.

Vooruitgang op enkele punten

Op twee punten hebben beide partijen elkaar inmiddels gevonden. Zuid-Holland heeft ingestemd met de bouw van 12.000 extra woningen bovenop de bestaande afspraken, wat het totaal brengt op ruim 247.000 woningen. Ook heeft de provincie haar plancapaciteit vergroot tot ongeveer 273.000 woningen om vertraging en uitval van projecten op te vangen. Daarnaast is Zuid-Holland akkoord gegaan met de definitie van betaalbare koopwoningen zoals gehanteerd door De Jonge, met een bovengrens van €390.000 in plaats van €355.000.

Onenigheid over sociale huurwoningen

Er blijft echter een geschil over het aandeel sociale huurwoningen. De Jonge streeft landelijk naar 30% sociale huur in nieuwbouwprojecten, terwijl Zuid-Holland mikt op 40%. De Jonge waarschuwt dat projecten financieel onhaalbaar worden als Zuid-Holland dit hogere percentage blijft aanhouden.

Grote bouwlocaties

Een ander twistpunt betreft het aantal grote bouwlocaties van drie hectare of meer. De Jonge wil dat de provincie meer van deze grote buitenstedelijke locaties aanwijst, terwijl Zuid-Holland hier juist een rem op heeft gezet. De Jonge eist dat de provincie deze aanpassingen uiterlijk 30 mei aan Provinciale Staten voorlegt.

Ultimatum en mogelijke interventie

Als Zuid-Holland de gevraagde aanpassingen niet doorvoert, zal De Jonge naar eigen zeggen niet aarzelen om van hogerhand in te grijpen om de impasse te doorbreken. Een woordvoerder van verantwoordelijk gedeputeerde Anne Koning was donderdag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: fd.nl