Woningbouw in de Randstad Achterop

12 september 2023

Minister De Jonge’s “woningdeals” beogen 900.000 nieuwe woningen tot 2030

In het voorjaar werden “woningdeals” gesloten tussen de overheid, woningcorporaties en marktpartijen om 900.000 nieuwe woningen te bouwen, renoveren of splitsen tot 2030, wat neerkomt op 100.000 woningen per jaar. De voortgang wordt gerapporteerd door verschillende regio’s, en deze zomer wordt duidelijk dat we achter beginnen te lopen. Hoewel sommige regio’s een voorsprong hebben, blijkt met name in de Randstad de woningbouw moeizaam te verlopen.

Woningtekort Groter dan Gedacht

ABF Research rapporteert een tekort van bijna een miljoen woningen

Een rapport van ABF Research in de zomer onthulde dat het woningtekort eigenlijk nog groter is dan gedacht, met de noodzaak van nog eens 80.000 extra woningen, wat het totale tekort bijna op een miljoen brengt. Bovendien voorspellen de onderzoekers in de komende jaren een dip in de nieuwbouw vanwege dalende huizenprijzen. Kopers geven nu de voorkeur aan bestaande woningen boven nieuwbouwprojecten die pas over twee jaar worden opgeleverd. Daarnaast bemoeilijkt de stijgende hypotheekrente de aankoop van huizen voor veel mensen.

Uitdagingen in de Woningmarkt

Dalende huizenprijzen en hogere hypotheekrente beïnvloeden de nieuwbouw

De uitdagingen op de woningmarkt zijn divers. De dalende huizenprijzen stimuleren potentiële kopers om bestaande woningen te verkiezen boven nieuwbouwprojecten met een lange wachttijd. Daarnaast maakt de stijgende hypotheekrente het voor veel mensen moeilijker om een huis te kopen. Dit heeft geleid tot zorgen over de voortgang van het ambitieuze doel van 900.000 nieuwe woningen tot 2030, vooral in de Randstad.

Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak van creatieve oplossingen en beleidsmaatregelen om de woningbouw te stimuleren en het groeiende tekort aan te pakken, met name in regio’s waar de druk het hoogst is.

Bron: FD