Wonen in een hofje wordt misschien wel de toekomst

21 juli 2020

Modern samenwonen in een ouderwets hofje, wie weet wordt dat wel de toekomst. Nederland zal de komende decennia steeds meer alleenstaanden krijgen. Er zijn meer mensen die geen relatie hebben, en door de vergrijzing blijven meer mensen na het verlies van hun partner alleen achter. Voor deze mensen moet huisvesting beschikbaar komen. Het moderne hofje kan dan een oplossing zijn. Kleine woningen met privé vertrekken, en een gezamenlijke keuken of wasruimte, en misschien wel een gezamenlijke woonkamer waar de buren elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier wordt ook de sociale controle gestimuleerd.

Nieuwe bouwcultuur moet eenzaamheid verdrijven

Er wordt rekening mee gehouden dat de Nederlandse bevolking de komende decennia kan groeien tot 22 miljoen. Bijna de helft daarvan betreft mensen met een migratieachtergrond. Van alle volwassenen woont in de grote steden zo ongeveer de helft alleen. Meer alleenstaanden betekent een grotere kans op eenzaamheid. Dit kun je proberen op te lossen door slim te bouwen en te renoveren. Daarbij moet uiteraard ook aandacht zijn voor duurzaamheid en het herstel van de biodiversiteit. Door nu alvast in te spelen op de toekomst kan worden voorkomen dat het tekort aan woningen verder gaat oplopen.

Wonen in een hofje wordt misschien wel de toekomst

Benut de beschikbare ruimte in de steden

Deskundigen pleiten ervoor om voor de realisatie van extra woningen vooral bestaande ruimte te benutten. Er zijn nog genoeg braakliggende terreinen, ruimte in winkelstraten en niet benutte bedrijventerreinen waar gebouwd kan worden. Als er meer alleenstaanden komen zal het tekort aan woningen immers alleen maar toenemen. Op dit moment heeft Nederland al zo’n 300.000 extra woningen nodig om het tekort in de komende jaren het hoofd te bieden. Als de bevolking inderdaad groeit tot 22 miljoen tot 2050 zijn er de komende 30 jaar zelfs zo’n 2 miljoen extra huizen nodig.

Bouwen met hout voor meer duurzaamheid

Als er dan nieuwe woningen komen, dan zouden deze vooral van hout moeten worden gebouwd. Dit is duurzamer dan beton, omdat hout CO2 opslaat terwijl betonbouw juist zorgt voor CO2 uitstoot. Daarnaast moeten nieuwe huizen geschikt gemaakt worden voor thuiswerken, met een extra werkkamer. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen niet meer 5 dagen per week naar kantoor gaan, de kans is groot dat dat zo blijft als deze crisis voorbij is. Met deze nieuwe manier van werken moet rekening worden gehouden bij het bouwen van nieuwe woningen. Meer flexibiliteit in leren, werken en vrije tijd is daarbij een belangrijk speerpunt. Niet alleen vanwege het feit dat er meer alleenstaanden zijn, maar ook omdat de bevolking meer divers wordt.

Bron: NRC Next