Winkelbelegger Vastned durft geen winstverwachting af te geven

19 februari 2024

Vastned, een winkelbelegger, weigert voorlopig een winstprognose te geven. De onderneming bevindt zich in een transitiejaar waarin het vastgoed wil verkopen, schulden wil verminderen en de dubbele beursnotering wil herzien, zoals aangekondigd bij de presentatie van de jaarcijfers.

Schuldenlast en verkoopstrategieIn steeds meer winkelstraten verandert het straatbeeld

Vastned, bekend om zijn historische binnenstadspanden, heeft vorig jaar besloten tot pandverkopen na een strategische heroriëntatie, aangezien hogere rentetarieven de schuldenlast verzwaren. De komende twee jaar moet de winkelbelegger bijna €500 miljoen aan schulden aflossen of herfinancieren, wat hogere rentelasten met zich meebrengt.

Onzekerheden en brugfinanciering

De onderneming heeft een brugfinanciering afgesproken met banken om €240 miljoen aan leningen die in september aflopen, te dekken. Deze financiering dient als back-up als geplande verkopen niet voldoende zijn gerealiseerd.

Dubbele beursnotering en structuurwijziging

Onzekerheid over de toekomstige structuur van de onderneming draagt bij aan het uitblijven van een winstprognose. Vastned onderzoekt de herziening van zijn bedrijfsstructuur, waaronder de mogelijke beëindiging van de Brusselse beursnotering van dochteronderneming Vastned Belgium.

Operationele prestaties en financiële resultaten

Ondanks de verkopen meldt Vastned sterke operationele resultaten, met gestegen nettohuurinkomsten en een verwacht direct beleggingsresultaat per aandeel. Echter, vanwege afschrijvingen op vastgoedwaarde is er een nettowinstverlies van €19,2 miljoen, vergeleken met een winst van ruim €31 miljoen vorig jaar. Aandeelhouders ontvangen een dividend van €1,85 per aandeel, gelijk aan vorig jaar.

Bron: fd.nl