Willen we de doelstellingen van Parijs halen dan moeten ook adviezen van economen worden opgevolgd

17 juni 2022

Iedereen wil op papier iets doen om te verduurzamen. Maar klimaatmaatregelen die de economie pijn doen, daar willen velen niet aan. Bedrijven roepen op congressen dat ze ‘natuurlijk’ open staan voor maatregelen, maar actie wordt er nauwelijks ondernomen. Ook particulieren staan niet heel enthousiast tegen verduurzaming omdat de kosten voor velen te hoog zijn. Maar er moet wel iets gebeuren. De doelstellingen die werden geformuleerd tijdens de klimaattop in Parijs lijken onhaalbaar. Dat betekent dat de opwarming van de aarde de 1,5 graden voorbij gaat, met alle gevolgen van dien.

CO2 uitstoot moet blijvend omlaag

Deskundigen zijn het er over eens: De uitstoot van CO2 moet echt blijvend omlaag. Tot nu toe daalde die alleen tijdens economisch mindere tijden. Tijdens de crisis in de jaren 80, en in 2008 en 2009 tijdens de kredietcrisis. Ook de uitbraak van corona zorgde in 2020 voor een daling. Maar dat was altijd tijdelijk. Zodra de economie weer opveerde steeg de uitstoot even hard mee. Economen spreken daarom alleen van ‘hobbels’ in de CO2 uitstoot en zeker niet van een structurele daling. Het is dan ook niet vreemd dat de degrowth theory steeds meer aanhangers krijgt. Klimaatactivisten pleiten voor krimp van de economie in plaats van groei. Alleen op die manier kan de aarde worden gered is hun mening. Maar dit heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven: forse schulden, massale werkloosheid en armoede voor iedereen.

Willen we de doelstellingen van Parijs halen dan moeten ook adviezen van economen worden opgevolgd

CO2 beprijzing

De twee oplossingen die geen oplossing zijn, namelijk doorgaan op de oude voet en wachten tot moeder aarde er de brui aan geeft of teruggaan naar de 18e eeuw, hebben gelukkig nog een alternatief: CO2 beprijzing. Al in de jaren 20 van de vorige eeuw, toen klimaatmaatregelen nog helemaal geen rol speelden in de economie, werd deze optie al voorgesteld door de econoom Arthur Pigou. De EU is hier inmiddels al mee gestart. Er wordt nu gewerkt aan een ‘grensbelasting’ voor import naar de EU om ook de rest van de wereld te dwingen om mee te betalen aan klimaatverbetering. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet mogelijkheden voor een dergelijke heffing. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar er moet iets gebeuren willen we de aarde ook voor de komende generaties leefbaar houden.

Bron: Het Financieele Dagblad