Klimaatbestendig bouwen verplicht in het Rijnland gebied

13 februari 2023

Waterschap Rijnland in Zuid-Holland komt met strengere voorwaarden voor gebiedsontwikkeling. Klimaatbestendig bouwen wordt een voorwaarde. Vooral Limburg kan te maken krijgen met grote gevolgen bij zware regenval. Dit bleek tijdens de overstromingen in 2021 in Limburg. Maar ook periodes van grote droogte vragen om doordachte bouwplannen. Wie wil bouwen moet maatregelen nemen die garanderen dat 90 mm neerslag in 24 uur goed kan worden opgevangen. Dit kan zowel in de bodem als in sloten of andere wateren of in bassins.

Grootschalige gebiedsontwikkeling

Waterschap Rijnland neemt de maatregelen voor ‘grootschalige gebiedsontwikkeling’. Gebieden vanaf 5.000 hectare vallen hieronder. Hiermee wil het waterschap problemen voorkomen die gepaard gaan met extreem weer. Het waterschap Rijnland neemt hiermee een voorschot op landelijke regels waar minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan werkt. De bodem en het water in een gebied moeten daarbij leidend worden bij het ontwikkelen van bouwplannen. De grenzen van het waterbeheer komen in zicht, zo stelt het waterschap. Daarom is het belangrijk om regels te stellen. Zeker omdat er veel woonwijken worden bijgebouwd vanwege het woningtekort. De verwachting is dat in het gebied van Rijnland de komende jaren zo’n 100.000 nieuwe woningen komen. Steden als Haarlem, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Leiden maken er deel van uit.

Veranderend klimaat

Er moet rekening gehouden worden met diverse factoren. Een stijgende zeespiegel en meer droge en natte periodes. Klimaatbestendig bouwen is daarom absoluut noodzakelijk. De jaren 2018 tot en met 2022 waren bijvoorbeeld extreem droog. Maar in het verleden is er ook regelmatig veel neerslag gevallen. Als er sprake is van langdurige droogte dan kan dat leiden tot een tekort aan zoet water.

Bestaande bebouwing

De nieuwe regels van het Waterschap Rijnland worden gepubliceerd in het Waterschapsblad. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen tot 23 maart 2023 desgewenst een reactie geven. De regels gelden alleen voor nieuwbouw. Maar dat neemt niet weg dat ook bestaande bebouwing klimaatbestendig moet worden gemaakt. Gemeenten hebben inmiddels stresstesten gedaan en aan de hand van de uitkomsten daarvan actieplannen opgesteld.

Bron: Cobouw