WHO: 150.000 woningen bij Schiphol krijgen te maken met te veel geluidsoverlast

5 april 2022

Nederland zoekt naarstig naar locaties om woningen te bouwen. Ook in de regio rond luchthaven Schiphol moeten tienduizenden nieuwe woningen komen. Maar de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft zijn bedenkingen. Volgens deskundigen van de WHO zullen de bewoners van minstens 150.000 huizen in de nabijheid van de luchthaven te kampen krijgen met onaanvaardbare geluidsoverlast van de vliegtuigen.

115 locaties met risico

Uit onderzoek van de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland en Zuid-Holland blijkt dat op 115 potentiële bouwlocaties voor nieuwe woningen te veel overlast zal zijn van Schiphol om er gezond te kunnen leven. De vrees bestaat dat veel bewoners de overlast voor lief zullen nemen. Simpelweg omdat ze elders niet aan een woning kunnen komen. De woningnood in Nederland is immers groot. Hierdoor ontstaat het gevaar dat bewoners jarenlang aan te veel geluidshinder worden blootgesteld, met alle nadelige gevolgen voor gezondheid en welzijn van dien.

WHO 150000 woningen bij Schiphol krijgen te maken met te veel geluidsoverlast

‘Schiphol moet krimpen’

De voorzitter van de NMF, Sijas Akkerman, pleit daarom voor een krimp van de activiteiten van luchthaven Schiphol. Dit is volgens hem de enige manier om te kunnen waarborgen dat de bewoners van de geplande woningen veilig en gezond kunnen leven. Hij stelt dat de gemeenten bij verantwoordelijk minister Mark Harbers moeten aandringen op de krimp van Schiphol. Het is immers een taak van de gemeenten om de veiligheid en het welzijn van hun inwoners te waarborgen. Alle woningen tot een straal van 40 kilometer van de luchthaven zullen een te hoge norm voor geluidsoverlast hebben volgens de WHO. Het RIVM bevestigt dat deze conclusies juist zijn. Wat de gevolgen zijn van deze ontwikkeling is nog onbekend.

Bron: Het Financieele Dagblad