Warm pleidooi voor een Dashboard Energietransitie

1 september 2020

Volgens Peter Cool, technisch directeur van Intergas, zou het een goed idee zijn als er een Dashboard Energietransitie komt. Een vergelijkbaar systeem voor het Covid-19 virus blijkt enorm populair en is in de eerste weken na de lancering al 200.000 keer geraadpleegd, aldus verantwoordelijk minister De Jonge van Volksgezondheid. Omdat de energietransitie, en dan vooral de warmtetransitie, bij veel mensen veel vragen oproept, lijkt een dergelijk systeem waarbij per wijk kan worden gevolgd wat de stand van zaken is een goede suggestie.

Feedback control is een nuttig hulpmiddel bij complexe vraagstukken

Het systeem van feedback control, waarvan het dashboard energietransitie gebruik zou moeten maken, zoals dat nu ook gebeurt bij het dashboard coronavirus. De Algemene Rekenkamer was zeer kritisch over het ‘Programma Aardgasvrije Wijken’. Het gaat om een project waarmee 435 mln euro is gemoeid, maar de doelen zijn volgens de Rekenkamer volstrekt onduidelijk. Het plan gaat uit van onzekere modellen die tot de al vooraf vastgestelde eindoplossing moeten leiden. Een zeer riskante redenering.

Warm pleidooi voor een Dashboard Energietransitie

Transparantie is essentieel bij de energietransitie

Volgens Peter Cool is het essentieel dat er per wijk en per buurt duidelijkheid komt over de plannen voor de energietransitie. Een Dashboard energietransitie kan daar een goed hulpmiddel bij zijn. Op die manier kan er transparant en in nauwe samenspraak met de bewoners worden onderzocht wat de mogelijkheden en kosten zijn. Bewoners moeten bijvoorbeeld direct kunnen zien wat de financiële consequenties zijn van bepaalde maatregelen. Wat kost het om je dak te laten isoleren, wat betaal je voor het plaatsen van een warmtepomp? En wat leveren deze maatregelen op? Met andere woorden: Hoe lang duurt het voordat ik er voordeel van heb? En die informatie moet dan het liefst actueel zijn, en niet op basis van theoretische rekenmodellen. Meten is weten, pleit Cool. Niet alleen als het gaat om het bestrijden van de Covid-19 pandemie, maar ook bij de energietransitie.

Bron: NRC Next