Waarom zou iemand jou als manager willen?

10 juni 2024

Veel mensen streven naar een leidinggevende functie, maar zelden stellen we onszelf de vraag: waarom zou iemand mij als manager willen? In dit artikel belichten we de bevindingen van managementauteurs Gareth Jones en Robert Goffee, die in hun klassieke artikel “Why Should Anyone Be Led By You?” ingaan op de behoeften van medewerkers en de eigenschappen van een authentieke leider.

Wat willen medewerkers van hun manager?

Jones en Goffee voerden onderzoek uit naar de verlangens van medewerkers. De uitkomsten waren duidelijk:

  • Gevoel van saamhorigheid: Medewerkers willen zich onderdeel voelen van een team en gezien worden.
  • Inspiratie en actie: Ze willen gemotiveerd worden en concrete doelen nastreven.
  • Authenticiteit: Ze verlangen naar benaderbare, menselijke managers die “echt” zijn.

Authenticiteit: meer dan “gewoon jezelf zijn”

Authenticiteit is volgens Jones en Goffee geen aangeboren eigenschap, maar eerder een kwestie van perceptie. Hoe word je door je medewerkers gezien als een authentieke leider?

  • Toon (een beetje) zwakte: Managers die eerlijk hun grenzen kennen en fouten durven toegeven, wekken meer vertrouwen dan onfeilbare leiders. Echter, vermijd het blootleggen van “fatal flaws” die je leiderschap ondermijnen.
  • Betrokkenheid tonen: Laat zien dat je oprecht om je team en hun werk geeft.
  • Wees uniek: Verberg je unieke eigenschappen niet. Of het nu gaat om je achtergrond, hobby’s of karaktereigenschappen, authenticiteit draait om wie je bent als individu.

“Gewoon jezelf zijn” is dus niet genoeg. Leiders moeten zich aanpassen aan verschillende situaties. In internationale teams is het bijvoorbeeld belangrijk om je leiderschapsstijl af te stemmen op de lokale cultuur. Ook bij een nieuwe baan of functie is het cruciaal om te evalueren welk gedrag wellicht aanpassing behoeft.

Authentiek leiderschap is een voortdurend streven dat inspanning vergt. Jones vat dit samen in zijn mantra: “be yourself – more – with skill”. Managers moeten hun ware zelf laten zien, maar tegelijkertijd de nodige vaardigheden ontwikkelen om effectief leiding te geven. Denk hierbij aan het aansluiten bij verschillende doelgroepen, actief luisteren wanneer nodig en duidelijkheid betrachten wanneer dat vereist is.

De leider als zwaan: ogenschijnlijk moeiteloos, maar met harde arbeid

Effectieve leiders lijken op een zwaan die moeiteloos door het water glijdt. Echter, onder de oppervlakte schuilt harde arbeid en toewijding. Authenticiteit combineren met vakmanschap vereist continue inspanning.

Deze samenvatting belicht de kernpunten van het artikel “Why Should Anyone Be Led By You?”. Authenticiteit is een cruciale eigenschap voor leiders, maar vereist meer dan “gewoon jezelf zijn”. Door bewust te werken aan zelfkennis, het tonen van je ware zelf en het ontwikkelen van de nodige vaardigheden, kun je een inspirerende en betrouwbare leider worden.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Bron: nrc.nl