Waarom komen de sociale huurwoningen aan de Leusderweg in Amersfoort er niet?

20 februari 2023

Aan de Leusderweg in Amersfoort moeten veertien sociale huurwoningen komen als het aan de gemeente ligt. Op een stuk grond waar eerder een school stond is daar ook de benodigde ruimte voor. Maar de bouw loopt steeds weer vertraging op. De gemeente Amersfoort wijt dit aan aanhoudende bezwaarprocedures door omwonenden.

Appartementen of eengezinswoningen?

Het toenmalige college van Amersfoort presenteerde in 2016 voor het eerst plannen voor woningbouw op de plaats waar toen nog een school stond. Het idee was om er eengezinswoningen te bouwen. Maar omwonenden uit een achterliggende straat hadden bezwaar. De bewoners konden in hun tuinen kijken. Ze kwamen met een alternatief: verbouw de oude school tot appartementen. Uiteindelijk werd na veel overleg besloten dat er kleine woningen zouden komen. Huizen van slechts 1 verdieping met tuin, geschikt voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Maar niet iedereen was blij met de nieuwe plannen. Er volgde opnieuw een bezwaarprocedure. In september 2022 deed de Raad van State uitspraak: de bezwaren waren ongegrond.

Waarom komen de sociale huurwoningen aan de Leusderweg in Amersfoort er niet

Bouw hopelijk van start in 2023

Voor de bouw van de sociale huurwoningen aan de Leusderweg in Amersfoort moeten een 4-tal bomen worden gekapt. Ook daar werd bezwaar tegen gemaakt. Dit bezwaar werd eveneens afgewezen. De gemeente hoopt dat na al het gesteggel de bouw in 2023 of uiterlijk begin 2024 kan starten. Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt. Transformatie bleek niet mogelijk. Daarvoor was de kwaliteit van het pand te slecht. Appartementen op deze locatie bouwen zou betekenen dat bewoners van die appartementen en de omliggende woningen te veel inkijk hadden. Jan van den Berg is gebiedsontwikkelaar bij woningcorporatie De Alliantie. Deze corporatie gaat de nieuwe huizen bouwen. Volgens Van den Berg hebben de bezwaren vooral betrekking op het feit dat het om sociale huur gaat. De bewoners van nabijgelegen duurdere koopwoningen vrezen voor overlast van de bewoners. Van den Berg vindt het heel jammer dat de plannen nu forse vertraging hebben opgelopen. De kosten zijn sindsdien fors gestegen. Bovendien hebben de bezwaarprocedures zelf ook veel geld gekost.

‘Vertraging is schuld van de gemeente’

Omwonenden bestrijden dat het hun schuld is dat de bouw van de sociale huurwoningen zoveel vertraging heeft opgelopen. Zij erkennen dat de bezwaarprocedures vertraging hebben gegeven. Maar anderzijds heeft de gemeente ook geen haast gemaakt met procedures. Bovendien is er nooit overleg geweest over de bouwplannen, aldus een woordvoerder van de bewoners van de Leusderweg. Wethouder Rutger Dijksterhuis wijst er op dat burgers niet overal over kunnen en mogen meebeslissen. Als er alleen woningen gebouwd kunnen worden als iedereen het ermee eens is, dan komt er volgens hem nergens meer een bouwproject van de grond. Burgers worden steeds mondiger, aldus Dijksterhuis, vooral in wijken waar hoger opgeleiden wonen. Niet alle omwonenden hebben overigens bezwaar tegen de bouw van de sociale huurwoningen. Een bewoonster die naar eigen zeggen zelf ‘zeer riant’ woont spoort de corporatie aan om snel te gaan bouwen. Er is grote woningnood, daar kan iets aan worden gedaan me deze woningen, is haar mening.

Bron: NRC